تبلیغات

ads

پیش بینی زیان ۲۰ هزارمیلیاردی ایران خودرو و سایپا/ علت مشکلات صنعت خودرو

3 views
۲۹ام بهمن ۱۳۹۷

زمان و شرایط عرضه بلوکی سایپا با ۳.۵ برابر قیمت فعلی هر سهم تابلو

2 views
۲۹ام بهمن ۱۳۹۷

بانک ملی هم فروشنده بلوک ۷۰ درصدی “وبانک” شد/ شرط سخت و عجیب

3 views
۲۹ام بهمن ۱۳۹۷

ردپای بانکها در گرانی مسکن

1 views
۲۹ام بهمن ۱۳۹۷

سلام……

4 views
۲۹ام بهمن ۱۳۹۷

مزایای حقوقی بیمه‌های همگانی تامین اجتماعی

0 views
۲۹ام بهمن ۱۳۹۷


کارفرمانیوز - بیمه‌های همگانی و به تعبیر دیگر، تأمین اجتماعی و در مفهوم فراگیر آن برخورداری از بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، حقوقی همگانی است که تأمین و تدارک بستر اجرایی آن از تکالیف دولت به شمار می‌رود.

بیمه‌های همگانی و به تعبیر دیگر، تأمین اجتماعی و در مفهوم فراگیر آن برخورداری از بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، حقوقی همگانی است که تأمین و تدارک بستر اجرایی آن از تکالیف دولت به شمار می‌رود. به همین لحاظ در قانون تأمین اجتماعی علاوه بر تحت پوشش قرار دادن افراد شاغل، برای پوشش بیمه‌ای کسانی که مدتی به واسطه اشتغال تحت بیمه اجتماعی بوده‌اند، اما متعاقباً به علت اشتغال نداشتن، از پوشش این بیمه خارج شده‌اند، تدابیری اندیشیده شده است. به‌نحوی که این‌گونه اشخاص با دارا بودن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه، می‌توانند بیمه خود را اختیاری ادامه دهند. خطراتی که انسان در معرض آن قرار دارد و می‌تواند موضوع بیمه قرار گیرد، دو نوع است؛ برخی جان و بعضی مال انسان را تهدید می‌کند و تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند.

به موجب قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ۱۰ سال سابقه پـرداخت حق بیـمه را دارند و به شصـت سال برای مـردان و پنجـاه و پنج سـال برای زنان رسـیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های مربوطه، در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند، ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند. همچنین سازمان مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت کند.


بر اساس قانون حمایت خانواده، میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص مانند شهرداری، بانک‌ها و نیرو‌های مسلح به ترتیب زیر است: زوجه دایم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌شود و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است همچنین اگر متوفی چند زوجه دایم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود. دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی و مستمری ازکارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست. فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا به تحصیلات دانشگاهی مشغول باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌شوند. حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق قانون، پرداخت می‌شود.


از نظر مقررات تأمین اجتماعی زنان خانه‌دار برای استفاده از خدمات سازمان تأمین اجتماعی در زمره مشمولین بیمه صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد هستند و در صورت تمایل می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب سازمان خوداظهاری با عنوان خانه‌دار، و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی این سازمان بهره‌مند شوند.

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا بهره‌مندی از امتیاز بیمه زنان خانه‌دار، دارای نصاب سن است؟ در پاسخ باید گفت: حداکثر سن برای پذیرش درخواست و عقد قرارداد ۴۵ سال است که در غیر این صورت، متقاضی باید دو برابر مازاد سنی مقرر، دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد. چنانچه متقاضی در زمان درخواست دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد، از اعمال شرط سنی معاف خواهد بود و به عبارت دیگر با هر سنی این گروه از متقاضیان می‌توانند بیمه شوند. در صورتی که متقاضیان بیمه زنان خانه‌دار، سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی را نداشته باشند، می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب کنند. چنانچه متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به مدت ۳۶۰ روز یا بیشتر نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد، میانگین مبنای پرداخت حق بیمه وی در آخرین ۳۶۰ روز به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

متن قانون تامین اجتماعی


حمایت‌های بیمه تأمین اجتماعی در مورد کارگران شامل بیماری، ناتوانی، و ازکارافتادگی، بیکاری، بازنشستگی و مرگ آنان است که به نحوی تحت پوشش قرار می‌دهد. به موجب قانون تأمین اجتماعی حوادث و بیماری‌ها، بارداری، از کارافتادگی، بازنشستگی، مرگ و بیماری کارگران موضوع بیمه اجتماعی کارگران است که با تأدیه غرامت دستمزد، مقرری و مستمری‌های گوناگون و سایر کمک‌ها مورد حمایت قرار می گیرند.


کارگر بیمه‌ شده در صورت مصدوم شدن یا ابتلا به بیماری، مشمول حمایت‌های بیمه اجتماعی است اعم از اینکه حادثه یا بیماری ناشی از شغل او بوده و یا علت دیگری داشته باشد همچنین افراد خانواده بیمه ‌شده در صورت مصدوم شدن یا بیماری، مشمول خدمات‌درمانی و معالجاتی بیمه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. بیمه بیماری شامل دو نوع اقدام معالجه و درمان بیماری یا مصدومیت بیمه ‌شده و افراد تحت تکفل او و نیز جبران خسارت وارده به کارگر در مدت زمان معالجه است. اشخاص مشمول بیمه بیماری و حوادث عبارت از بیمه‌شده؛ همسر بیمه‌ شده (چنانچه بیمه‌شده زن باشد شوهرش در صورتی مشمول چنین بیمه‌ای خواهد بود که معاش او توسط بیمه‌شده زن تامین شده و سن او از ۶۰ سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کارافتاده تشخیص شود.)، فرزندان بیمه‌شده با داشتن برخی شرایط؛ پدر و مادر تحت تکفل بیمه‌شده مشروط به اینکه سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال متجاوز باشد یا اینکه به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت نکنند، این افراد در صورت بیماری یا مصدومیت ناشی از حادثه، تحت پوشش اقدامات درمانی سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. علاوه بر آن بیمه‌شده زن یا همسر بیمه‌شده مرد، در صورتی که در طول مدت یک‌سال قبل از وضع حمل حق بیمه ۶۰ روز را پرداخته باشد، از کمک‌ها و معاینه‌های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده می‌کند.


از کارافتادگی با بیماری متفاوت است و می‌تواند ناشی از بیماری یا حادثه شغلی و همچنین ناشی از حادثه یا بیماری غیرحرفه‌ای باشد. چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست بدهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد که در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بوده و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تامین اجتماعی نیست و لذا از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که شامل از کارافتادگی کلی و جزیی است.


بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه‌ شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی پیش‌بینی ‌شده در قانون تامین اجتماعی که البته برای برخورداری از مستمری بازنشستگی ضرورت دارد سنوات معینی حق بیمه پرداخت شده باشد. به موجب قانون تامین اجتماعی، مشمولین این قانون در صورتی که حداقل ۱۰ سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ بازنشستگی پرداخته باشند و سن مرد به ۶۰ سال تمام و سن زن به ۵۵ سال تمام رسیده باشد، حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.


چنانچه بیمه‌ شده تأمین اجتماعی فوت کند، بازماندگان او مستحق دریافت کمک‌هایی از طرف سازمان خواهند بود، این کمک‌ها عبارت از پرداخت هزینه کفن و دفن متوفی بیمه‌شده (این هزینه مبلغ مقطوعی است که با فوت بیمه‌شده به‌منظور تامین هزینه‌های مربوط به کفن و دفن او در مواردی که خانواده متوفی این امر را عهده‌دار می‌شود، پرداخت می‌شود) و پرداخت مستمری بازماندگان یا تأدیه غرامت مقطوع در موارد کسری سنوات پرداخت حق بیمه است.


به کارگر زن یا مرد در صورت ازدواج مبلغی به ‌عنوان کمک هزینه ازدواج پرداخت می‌شود مشروط بر اینکه عقد ازدواج از نوع دایم باشد؛ ازدواج نوبت اول باشد؛ عقد ازدواج در دفتر رسمی ازدواج به ثبت برسد؛ ظرف ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل حق بیمه ۷۲۰ روز کار به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده باشد و در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد. بدیهی است چنانچه طرفین عقد ازدواج دارای شرایط مزبور باشند، کمک هزینه ازدواج به هر دو پرداخت می‌شود و میزان آن عبارت است از یک‌ماه متوسط حقوق یعنی جمع دریافتی بیمه‌شده ظرف دو سال قبل از ازدواج که مبنای پرداخت حق بیمه بوده تقسیم بر ۲۴ که پرداخت آن برعهده سازمان تامین اجتماعی است.


کمک عائله‌مندی حمایتی است که علیرغم مشروط بودن به پرداخت سنوات مشخصی حق بیمه، برخلاف سایر کمک‌های شمارش‌شده، تادیه آن برعهده کارفرما است. کمک عائله‌مندی منحصراً تا دو فرزند کارگر پرداخت می‌شود و چنانچه فرزند کارگر که موجبات پرداخت کمک مزبور به کارگر را فراهم کرده است، شرایط لازم را از دست بدهد و کارگر فرزند دیگری نیز داشته باشد جایگزین آن خواهد شد. میزان کمک هزینه عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه است و همانگونه که ذکر شد صرفاً تا دو فرزند پرداخت می‌شود.
منبع : www.tabnak.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

خوشنویسی

2 views
۲۹ام بهمن ۱۳۹۷

خوشنویسی

1 views
۲۹ام بهمن ۱۳۹۷

برنامه تحویل سال با اجرای مجری جنجالی

1 views
۲۹ام بهمن ۱۳۹۷

زین‌العابدین اعتقاد دارد کنداکتور شبکه یک باید نفس بکشد و این اتفاق با اضافه شدن برنامه‌های سرگرم‌کننده، مسابقات تلویزیونی و تاک‌شوهای شبانه می‌افتد.

به گزارش پندار آنلاین:

مجید زین‌العابدین از مدیران با سابقه شبکه‌های تلویزیونی است و چند صباحی مدیریت شبکه یک را برعهده دارد. او در خصوص جریان فیلم‌های تلخ و مضمون فاصله گرفته از جامعه ایرانی اسلامی در سینمای ایران،  گفت: خوشبختانه ما در سینمای ملی‌مان شاهد رشد رشد کیفی و کمّی توأمان هستیم و اخیراً با کارگردان ریش سفید سینمای ایران صحبت می‌کردم به نکته قابل توجهی اشاره کرد. او که هم سینما را قبل و هم بعد از انقلاب درک کرده بود به من گفت "انقلاب به ما سینما و فیلمنامه و تکنیک داد و ما در سینمای بعد از انقلاب واقعا سینمای ملی‌مان از آن سینمای بی‌هویت و غیرساختارمند خارج شد و ساختارمند از نظر کیفی و کمی شد."

 

گفتگوی تسنیم با مجید زین‌العابدین رئیس شبکه یک

وی با اشاره به موضوع نظارت در سینما و تلویزیون گفت: قبل از اینکه نهادهای ناظر داشته باشیم خود فیلمسازان بایستی ناظر بر اثری که می‌خواهند بسازند،‌ باشند. قدر اثری که می‌خواهند بسازند را بدانند. در جشنواره فجر فیلم‌های خوبی هم شاهد بودیم ولی از نظر مضمونی مقداری با نبض جامعه فاصله دارد. جامعه آنقدر عبوث نیست که در برخی از فیلم‌ها می‌بینیم فیلم‌ها عبوس و تلخ هستند. تماشاگر در پایان فیلم که از سالن خارج می‌شود حال‌شان خوب نیست. به نبض جامعه و کف جامعه نزدیک‌تر شویم و به امید و نشاط جامعه بیشتر توجه کنیم سینمای‌مان از نظر کیفی و مضمونی بهتر می‌شود. امیدوارم این نظارت قبل از نظارت بیرونی، خود فیلمسازان بر متن فیلمنامه و آثار و تبعات آن نظارت داشته باشند و قدری جامع‌نگرتر تولید شوند.

زین‌العابدین تأکید کرد: در حوزه نظارت من نظرم این نیست که در سینما و تلویزیون با ممیزی مضمون را نظارت کنیم. چون حوزه تولیدات فرهنگی حوزه اغنایی است و باید با اغنا و مفاهمه به خلق اثری برسیم که برای جامعه تأثیرگذار باشد. به نظرمن با رویکرد اغنایی و با شناخت درست از مسائل اجتماعی و تحولات جامعه‌شناسی با موضوعات برخورد کنیم خود خالق آثار، کارگردان سینما و فیلمسازان ما بهترین ناظر هستند اولین ممیز خود آن‌ها هستند چیزی که برای خانواده شان و اطرافیانشان می‌پسندند تولید می‌کنند.

او درباره اضافه شدن رویکردهای جدید با فیلمسازی و مجریان جدید به شبکه یک، گفت: امیدواریم بتوانیم در بحث برنامه‌سازی شبکه یک به کنداکتور یک جای نفس‌کشیدن بدهیم. کنداکتور شبکه یک نیاز به نفس کشیدن دارد برنامه هایی در شبکه یک تولید کنیم که علاوه بر مأموریت اصلی شبکه به حوزه سرگرمی و مسابقات تلویزیونی تاک‌شوهای شبانه را به شبکه اضافه کنیم. در این راستا برنامه «فرمول یک» سعی می‌کند منشأ اثر باشد و خط جدیدی را که مجری این برنامه در دستور کار قرار داده اتفاق خوبی است که ما دیگر نخواستیم کلیشه‌ای برنامه‌سازی انجام دهیم.

رئیس شبکه یک درباره برنامه سال تحویل شبکه یک گفت: برنامه «فرمول یک» شبکه، ویژه برنامه تحویل سال را برعهده دارد؛ علی ضیاء در این برنامه به دنبال معرفی چهره سال خواهد بود. ما می‌کوشیم از مردم چهره اجتماعی بسازیم، چرا که به نظرم می‌رسد مردم به عنوان کسانی که در هر جایگاهی هستند نیازی به پست، مقام و جایگاه اجتماعی، هنرمند و ورزشکار ندارند که به این واسطه دیده بشوند. روند جدیدی در دستور کار داریم که با یکسری پارامترهایی همچون کار خیر انجام دادن، حسن وطن‌دوستی و فرهنگ ایثار و شهادت، چهره سال را از میان مردم انتخاب کنیم.

وی در خاتمه افزود: برنامه تحویل سال شبکه یک هم بر همین فرضیه است و قرار است امسال در شبکه یک چهره مردمی سال را توسط برنامه فرمول یک هم به مردم معرفی کنیم. این چهره را در معرض انتخاب قرار دهیم و با رأی مردم اننتخاب کنیم. شما هم در رسانه‌ها کمک کنید این فرهنگسازی به نحو شایسته‌ای انجام شود؛ یعنی یاد بگیریم سیاستمداران، هنرمندان و ورزشکاران سر جای خودشان محترم، چهره اصلی ما در هر سال مردم هستند. همین مردمی که کارهای بزرگی که در سال انجام می دهند و ما همه مدیون آن ها هستیم.

محمود ژولیده

1 views
۲۹ام بهمن ۱۳۹۷

به شکرانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی


چگونه شکر بجا آوریم از این نعمت

که هست دستِ تو بالا سرِ همه امت 

دعای حضرتتان گر نبود، بی تردید

نمیشدیم به انبوهِ فتنه ها نصرت

هزار مرتبه باید ز دست میرفتیم

میانِ اینهمه سختی علیهِ این نهضت

نکرده ای تو فراموش لحظه ای ما را

نبوده ای تو دمی غافل از محبانت

به اسم گاه، دعا میکنی به تک تکِ ما

به گریه گاه، دعا میکنی به این ملت

عجیب اینکه گروهی، بجای شکرِ خدا

زبان گشوده به نا شکری از رهِ غفلت

برای مردمِ غافل، دگر چه باید کرد

که حضرتِ تو نکردی برای این امت

خوشا سعادتِ آنانکه باوفا بودند

ترا رها ننمودند بعدِ هر بیعت

خوشا وفای شهیدان که در دلِ دشمن

بخون نشسته و جان داده اند با غیرت

قسم به معجزه ی انقلاب اسلامی

که این تویی که چهل سال داده ای عزت

به لطفِ حق نه چهل سال، سیزده قرن است

برای شیعه ی زهرا کشیده ای زحمت

به احترام تو و مادر تو سر دادند

هزارها حججی و هزارها همت

قسم به غیرت مردانِ مرد تا امروز

نشسته اند بپایت هزارها هیئت 

نه چرخِ کُندِ معیشت ز پایمان انداخت

نه بی وفائیِ برجام دادمان حسرت

به عشقِ شعبِ ابیطالبیم در تحریم

به عشق کرب و بلاییم حامیِ دینت

فدای العطشِ خیمه های اربابیم

فدای لعلِ لبِ خشک و تشنه ی جدّت 

و پای کار علمدارِ عشق، میمانیم

به عشقِ ساقیِ عطشان، به حُرمتِ حَرمت

صفحه 30 از 7,135« بعدی...1020...2829303132...405060...قبلی »

کد آمار