تبلیغات

پخش آهنگ و موزیک ویدئو در رادیو جوان و کانال ها و سایت های بزرگ و پر مخاطب تماس بگیرید : 09366000500

۲۳۰۹-کارل مارکس و انديشه عدالت

46 views
۲۵ام دی ۱۳۹۵

کارل مارکس و انديشه عدالت

      در بررسي موضوع عدالت، نگاهي گذرا به آراي کارل مارکس (Karl Marx) از متفکران جنبش سوسياليستي سده‌ي نوزدهم مي‌افکنيم. کارل مارکس در آغاز ملهم از فلسفه‌ي روشنگري اروپا و انديشه‌ي اعتقاد به پيشرفت در آن و بويژه ايده‌هاي راديکال ـ دمکراتيک انقلاب فرانسه بود. وي در مکتب هگل فلسفه آموخت و جزو جناح چپ پيروان او بود. بعدها با حفظ هسته‌ي ديالکتيکي فلسفه‌ي هگل، از ديدگاهي ماترياليستي به نقد ايده‌آليسم آن پرداخت. 

      در حالي که هگل تاريخ را تکامل «روح جهاني» مي‌فهميد، براي مارکس تاريخ، مناسبات توليدي مادي و پيامدهاي آن و از همان آغاز تاريخ پيکار طبقاتي است. يکي ديگر از شالوده‌هاي فلسفي مارکس، ماترياليسم فويرباخ است که تأثيري انکارناپذير بر وي داشته است. اما مارکس به دليل بيگانه بودن آن با عمل و واقعيت اجتماعي، به نقد آن مي‌پردازد. مارکس از جمله در يازدهمين تز خود درباره‌ي فويرباخ تصريح کرده است که: «فيلسوفان صرفا"; جهان را گوناگون تفسير کرده‌اند، اما موضوع بر سر تغيير آن است».

      به اين ترتيب، مارکس تدريجا"؛از فلسفه به معناي متعارف آن فاصله گرفت و به اقتصادسياسي و جامعه شناسي روي آورد. تحت تأثير آراي اقتصادداناني مانند «ريکاردو» و «آدام اسميث» و انديشه‌ي سوسياليست‌هايي چون «سن سيمون» و «اوئن» قرار داشت. به تنهايي و يا در هم‌کاري با يار و همفکرش فريدريش انگلس (Friedrich Engels) آموزه‌هاي خود درباره‌ي «ماترياليسم ديالکتيک» و «ماترياليسم تاريخي» را در آثار گوناگوني پيکر بخشيد. در حالي که «ماترياليسم ديالکتيک» به نظريه‌ي فلسفي ماديت گيتي، رابطه‌ي ميان ماده و آگاهي و جنبش و تکامل در جهان مي‌پردازد، موضوع «ماترياليسم تاريخي» بررسي رابطه‌ي ميان هستي و آگاهي اجتماعي، قوانين و نيروهاي تکامل جامعه و به اين اعتبار، نوعي فلسفه‌ي اجتماعي است.

تبلیغات

پخش آهنگ و موزیک ویدئو در رادیو جوان و کانال ها و سایت های بزرگ و پر مخاطب تماس بگیرید : 09366000500

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به ۲۳۰۹-کارل مارکس و انديشه عدالت


کد آمار