تبلیغات

ads

۲۱۴۱-تقاضای وام مرد بدون دست درچین به دلیل ناممکنی ارائه اثرا نگشت ردشد

14 views
۵ام آذر ۱۳۹۵

وبلاگ آموختن: در ذات سرمایه (پول) مفهومی مانند؛ شفقت، انسانیت، نوع‌دوستی، گذشت وجود ندارد. توجه کنید:

 

تقاضایواممردبدوندستدرچینبهدلیلناممکنیارائهاثرانگشتردشد

یک مرد بدون دست چینی مدعی است آز آنجایی که قادر به ارائه اثر انگشتش نبوده درخواستش برای وام از طرف چندین بانک رد شده است.

وو جیانپینگ، اهل ژنگژو در استان هنان است، به عنوان معلم در پکن کار می‌کند و عموماً با نگاه‌داشتن قلم در دهانش امضاء می‌کند.

اما کارمندان بانک درخواست وی را بر این اساس رد کردند که امضای اشخاص را می‌توان به راحتی جعل کرد.

این مرد ۲۵ ساله، دستانش را در پنج سالگی پس از یک برق‌گرفتگی شدید از دست داد.

یکی از کارمندان بانک به رسانه‌های محلی گفته است که استفاده از اثر انگشت امری رایج است، زیرا امضای افراد می‌تواند جعل شود، اما هیچ راهی برای کپی کردن اثر انگشت وجود ندارد.

از زمان رد شدن تقاضای وام وی، بانک‌هایی که درگیر این امر بودند در فضای آنلاین مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

بسیاری از مردم پرسیده‌اند که چرا بانک‌ها در این مورد استثناء قائل نشده‌اند.

در یک پست فیسبوکی هم جریانی به راه افتاده با این پرسش که چرا بانک به جای دست، اثر انگشت پا را درخواست نکرد.

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به ۲۱۴۱-تقاضای وام مرد بدون دست درچین به دلیل ناممکنی ارائه اثرا نگشت ردشد


کد آمار