تبلیغات

ads

۲۱۱۹-چرا دانمارک خوشحال ترين دانش آموزان را دارد؟

60 views
۲ام آذر ۱۳۹۵

چرا دانمارک خوشحال ترين دانش آموزان را دارد؟

 

 در سال ۲۰۱۶ کشور دانمارک به عنوان کشوري انتخاب شد که مردم آن بيشترين احساس خوشبختي را دارند. صرف نظر از دلايل مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي توان دلايل دستيابي به چنين احساسي را در سيستم آموزشي کشور دانمارک جستجو کرد. در کشور دانمارک سيستم آموزشي اصول زير را رعايت مي کند.

«بهترين بودن» هدف نيست، هميشه نمي توان بهترين بود

سيستم آموزشي دانمارک بر پايه اين نيست که دانش آموزان خود را براي امتحان آماده کنند بلکه شوق به دانستن، دانايي و پيشرفت فردي و شخصيتي دانش آموز را اساس کار خود قرار مي دهند. آن ها دانش آموزان را به اين درک مي رسانند که همه شبيه هم نيستند و هر کسي استعداد منحصر به فرد و ويژه خود را دارد و بايد جايگاه مناسب با ويژگي هاي فردي خود را در جامعه پيدا کند. اين تفکر در مدارس دانمارک وجود دارد که همه و بدون استثنا خوب و مستعدند و به جايگاه و موقعيت مناسبي خواهند رسيد؛ به همين دليل نمره در مدارس دانمارک بي معناست و دانش آموزان که به دستاوردهاي بالا مي رسند داراي حق ويژه اي نسبت به ديگر دانش آموزان نخواهند بود. در عوض به آن ها مي آموزند که چگونه شخصيت خود را گسترش دهند.

 خودشناسي مهمتر از خواندن و نوشتن

اصول آموزشي در دانمارک در مرحله اول به تشويق براي توسعه خود و خود پروري استوار است. بر اساس قانون مدارس اين کشور، مدرسه فقط مسئوليت آموزش مهارت هاي اوليه را ندارد بلکه بايد به دانش آموزان براي داشتن و کسب يک شخصيت قوي و چند بعدي و گسترده کمک کنند. اين هدف حتي پيش از ورود به مدرسه و در پيش دبستاني ها و مهدکودک هاي دانمارک هم پيگيري مي شود. مربي مهد کودک قبل از ورود کودک به مدرسه بايد دايره واژگاني او را توسيع بخشيده و روح بخشش و مسامحه و حضور فعال در جامعه را در آنان تقويت کند.

حفظ کردن ممنوع

در مدارس دانمارک دانش آموزان خود بايد در جستجوي اطلاعات باشند تا تجارب خاص خود را به دست بياورند و منابع را با استقلال و با تکيه بر شخصيت خود تحليل کنند. جمع آوري اطلاعات و تحليل آن بر عهده خود دانش آموز است. در مدارس دانمارک دانش آموزان نقش گوش دهندگان را ايفا نمي کنند و در فرآيند تدريس مشارکت دارند. اين نظام آموزشي بر پايه پرسش و پاسخ و شک افکني است. معلم در فرآيند تدريس درباره ي موضوع مشخصي شک آفريني مي کند تا دانش آموزان هر يک رأي و نظر خود را ابراز کنند. «احترام گذاشتن به خود» از جمله اصول مهم آموزشي در کشور دانمارک است‌. خلاقيت، طرز تفکر انتقادي، ابتکار عمل داشتن در جامعه نيز به آنها آموخته ميشود. در اين فرآيند حفظ کردن مطالب درسي اهميت ناچيزي دارد.

 نتيجه مهم نيست

در دانمارک نتيجه و نمره دانش آموزان مهم نيست، بلکه آنچه بيش از همه چيز اهميت دارد اين است که دانش آموزان مدارس و دانشجويان دانشگاه ها از آموختن لذت ببرند و به پايان تحصيلات به عنوان پايان رنج هاي خود نگاه نکنند. در اين ميان دانش آموزاني هستند که نمي دانند که براي آينده چه مي خواهند و به نوعي دچار ترديد هستند. در نظام آموزشي دانمارک اين دانش آموزان در زير مجموعه طرح ( Efterskole ) قرار مي گيرند. براساس اين طرح دانش آموزان ۱۴ تا ۱۵ ساله، يک سال به مدارس مخصوصي فرستاده مي شوند تا تصميم درست بگيرند. در اين مدارس، تمرکز بر جنبه هايي است که در مدارس معمولي کمتر به آنها پرداخته ميشود؛ امري که مجال را براي گسترش و کشف استعدادهاي دانش آموزان فوق الذکر در زمينه هاي مختلف ورزشي هنري و صنعتي فراهم مي آورد. اين مدارس خاص دانش آموزان را به کمک به يکديگر تشويق مي کنند، به خصوص کمک به آن دسته از افرادي که در هماهنگ شدن با زندگي اجتماعي با مشکل روبه رو هستند.

 فرصت هاي مساوي براي همه 

نظام آموزشي دانمارک پيرامون تشويق دانش آموزان براي انتخاب شغل هايي شکل مي گيرد که صرف نظر از ميزان سود دهي اقتصادي باعث خوشحالي و احساس سعادتمندي در آنان شود. سيستم هاي هدايت شغلي در کشور دانمارک انتخاب شغلي که حس خوشبختي را در دانش آموزان شکل دهند، ايجاد مي کنند و سرويس هاي اجتماعي براي کمک به دانش آموزان مراحل بالاتر و در دبيرستان هاي دانمارک راه اندازي شده اند.

 بنا بر آمارهاي رسمي، ۵۰ درصد جوانان دانمارکي کاملا يقين دارند که در انتخاب آينده شغلي خود آزاد هستند و کنترل و تسلط کاملي بر آينده خود دارند. بر اساس تفکر غالب در اين کشور، همه افراد صرف نظر از گذشته خود مي توانند در هر شرايطي موفق باشند. در اين کشور خدمات آموزشي رايگان است و همه دانش آموزان در هر سطح اقتصادي که باشند ،ماهانه حقوقي را به منظور مخارج تحصيلي و معيشتي دريافت مي کنند.

منبع:http://tabnakbato.ir/fa/news/55747

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به ۲۱۱۹-چرا دانمارک خوشحال ترين دانش آموزان را دارد؟


کد آمار