تبلیغات

ads

۲۰۴۹-تظاهرات کردها در مقابل پارلمان اروپا در شهر بروکسل در اعتراض به دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک

12 views
۱۵ام آبان ۱۳۹۵

تظاهرات کردها در مقابل پارلمان اروپا در شهر بروکسل در اعتراض به دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها در ترکیه

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به ۲۰۴۹-تظاهرات کردها در مقابل پارلمان اروپا در شهر بروکسل در اعتراض به دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک


کد آمار