تبلیغات

ads

۳۱۹۴-ده ايده مارکسيستي که قرن بيست و يکم را تعريف مي‌کند

15 views
۹ام تیر ۱۳۹۷

ده ايده مارکسيستي که قرن بيست و يکم را تعريف مي‌کند

 

نوشته: سرجيو اليحاندرو گومز

 برگردان: آمادور نويدي

 مهم نيست که ماشين تبليغاتي سرمايه‌داري چقدر سخت تلاش کند که تجزيه و تحليل‌هاي مارکس را انکار کند، اما ايده‌هاي او براي مدت‌هاي طولاني مفيد، پابرجا و محبوب باقي مانده و خواهند ماند.

هر باري که آژير خطر بحران اقتصادي ديگري به صدا در مي‌آيد، فروش کتاب‌هاي کارل مارکس به‌سرعت بالا مي‌رود. افراد معدودي مانند اين متفکر آلماني قرن نوزده درک مي‌کنند که سرمايه‌داري چه‌گونه کار مي‌کند و عواقب آن براي بشريت چيست؟

مهم نيست که ماشين تبليغاتي حاکم چقدر تلاش کرده است که تجزيه و تحليل‌هاي کارل مارکس را رد کند و فرمان مرگ ايده‌هايي را صادر کند که او زنده‌گي‌اش را وقف آن کرده است. اما مارکسيسم  در آزمون زمان و اعتبار خود مقاومت کرد. نه فقط به عنوان روشي جهت درک جهان، بل‌که به عنوان ابزاري براي تغيير آن، ثابت شده است.

دو قرن پس از تولد مارکس، گرانما انترناسيونال، ده پيش‌بيني او را که مشخص کننده  شيوه قرن بيست و يکم است را با شما به اشتراک مي‌گذارد:

 

1. انباشت و تمرکز سرمايه

 مارکس در شاهکار خود، کاپيتال، بازتوليد اقتصادي را در سرمايه‌داري تعريف کرد و گرايش به انباشت و تمرکز سرمايه را پيش‌بيني نمود. که ناشی از انباشت ارزش اضافي؛  ارزشي که توسط نيروي کار کارگران بر اثر کار اضافي خلق شده است، و توسط سرمايه‌دار به عنوان سود ربوده مي‌شود.

همان‌گونه که کارل مارکس پيش‌بيني کرد؛ نتيجه‌ی انباشت و تمرکز سرمايه، قرن بيست و يکم رشد شکاف بين فقير و غني است. طبق آخرين گزارش آکسفام، ٪۸۲ از ثروت توليد شده در سراسر جهان در سال ۲۰۱۷ به جيب‌هاي ٪۱ از ثروت‌مندترين جمعيت جهان رفته است، در حالي‌که ۷/۳ ميليارد نفر، نيمي از فقيرترين جمعيت جهان، هيچ افزايشي در ثروت خود نداشته‌اند.

 

2.بي‌ثباتي سرمايه‌داري و بحران‌هاي ادواري

فيلسوف آلماني ما يکي از اولين کساني بود که پي برد بحران‌هاي اقتصادي در سيستم سرمايه‌داري خطا نيستند، بل‌که يکي از ويژه‌گي‌هاي ذاتي آن‌ است.

با اين‌حال، از سقوط بازار سهام سال ۱۹۲۹ گرفته، تا بحران سال‌هاي ۲۰۰۷-۲۰۰۸، يک اصول روشني وجود دارد و از الگوهايي پيروي مي‌کند که توسط کارل مارکس تعريف شد. از اين‌رو، حتي ثروت‌مندان وال استريت به صفحات کاپيتال برمي‌گردند که پاسخ‌هايي بيابند!

3. مبارزه طبقاتي

همان‌گونه که ما در مانيفيست کمونيست توسط کارل مارکس و فريدريک انگلس در سال ۱۸۴۸ نوشته شده است، شايد يکي از انقلابي‌ترين ايده‌هاي مارکسيستي اين درک بود که؛ "تاريخ تمام جوامعي که تاکنون وجود داشته تاريخ مبارزات طبقاتي بوده است."

آن رساله افکار زيادي  را به بحران کشاند. يک قرن و نيم بعد، مبارزات اجتماعي در حال جنگ بين ٪۱ غالب و ٪۹۹ ديگر است.

 

4. ارتش ذخيره صنعتي

سرمايه‌دار طبق گفته کارل مارکس، نياز دارد که دستمزد را پائين نگه دارد تا بتواند حداکثر سود را ببرد. اين امر تا زماني مي‌تواند  دست يافتني باشد که کارگر ديگري منتظر است جاي کسي را بگيرد که حاضر به پذيرش شرايط نيست. اين آن‌چيزي‌ست که مارکس آن‌را «ارتش ذخيره صنعتي» ناميده است. ارتش ذخيره صنعتي جزء ذاتی شيوه‌ی توليد سرمايه‌داری‌ است.

اگرچه مبارزات اتحاديه‌هاي اجتماعي  و کارگري از قرن نوزده تا به امروز عناصري از اين شرايط را تغيير داده‌اند، بويژه در کشورهاي توسعه يافته، اما  تلاش جهت دستمزد کم هم‌چنان در بخش کسب و کار ثابت است. در طول قرن بيستم، شرکت‌هاي توليدي بزرگ در اروپا و آمريکا در جست‌وجوي نيروي کار ماهر که بتواند ارزان باشد به آسيا  نقل مکان کردند. با توجه به دستمزد، مطالعات کنوني نشان مي‌دهد که در کشورهاي غربي براي تقريباً ۳۰ سال گذشته، قدرت خريد کارگران از اين نظر که چه مي‌توان خريد و نه ارزش صوري آن‌ها، کاهش داشته است.

 5.نقش منفي سرمايه مالي

در حالي‌که مارکس مکانيسم‌هاي استثمار ذاتي در روند انباشت سرمايه را مشخص مي‌کند، او بويژه منتقد سرمايه مالي است، که نقش مادي مستقيمي در اقتصاد ندارد، اما بصورت «موهوم» ساخته شده، مانند اوراق قرضه يا يک ضمانت نامه.

در روزگار او، کسي نمي‌توانست توسعه مدرن اين بخش از اقتصاد را تصور کند، اما امروز به لطف استفاده از کامپيوتر است که معاملات مالي با سرعت نور انجام مي‌گيرد. سفته بازي و جزئيات مکانيسم‌هاي مالي پيچيده، مانند باصطلاح «ساب پرايم» که  بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸ را به راه انداخت، اکنون تأکيدي است استوار از ملاحظات کارل مارکس.

 

6.ايجاد نيازمندي‌هاي دروغين

قرن نوزدهم هنوز صداي توسعه تبليغات تجاري را از راديو نشنيده و از تلويزيون نديده بود، که مکانيسم‌هاي بسيار کم مدرن جهت تبليغات پيام‌هاي شخصي اينترنتي بدهد، اما کارل مارکس قبلاً توانايي سيستم سرمايه‌داري براي توليد اشباع شده و نيازهاي دروغين را در ميان مردم هشدار داده بود. او بيش از ۱۵۰ سال پيش پيش‌بيني کرد که: "گسترش محصولات و نيازها ابداع مي‌شوند و بيش از پيش محاسبه کمک غيرانساني، مهارت، غيرطبيعي بودن، و اشتها و رغبت خيالي است."

در دنياي امروز، موبايل فون ظرف تنها چند ماه قديمي مي‌شود، و تبليغ کننده مسئوليت دارد که شما را قانع  کند تا آخرين مدل را بخريد. در همين حال، لوازم خانه‌گي به‌گونه‌اي با انقضاء برنامه ساخته شده‌اند تا اطمينان حاصل شود که آن‌ها پس از چند سال  کار خراب مي‌شوند، و بنابراين، نياز براي جايگزيني ايجاد کند.

 

7.جهاني سازي

مارکس و انگلس در مانيفيست کمونيست نوشتند که: "بورژوازي براي گسترش مداوم بازار براي محصولات خود نياز دارد به تمام جهان برود. بايد در همه جا لانه کند، ساکن شود، و ارتباط برقرار سازد."

تصوير بازارهاي جهاني آن‌ها، همراه با تحميل فرهنگ مشخص شده توسط مصرف، نمي‌تواند  دقيق‌تر نباشد.

 

8.برتري مونوپول‌ها [انحصارات]

در همان زمان، اين روند با ايجاد انحصارات فراملي همراه شده است. در حالي‌که تئوري اقتصادي ليبرال کلاسيک تصور مي‌کرد که رقابت  کثرت مالکيت را حفظ خواهد کرد، مارکس يک گام به جلوتر رفت و تمايل بازار به ادغام بر مبناي قانون قوي‌ترين را تشخيص داد. رسانه‌هاي بزرگ، تلفن، و گروه‌هاي توليدي/ مجتمع نفتي، فقط برخي از نمونه‌هاي کنوني روندي است که توسط کارل مارکس توصيف شده است.

 

9. سرمايه‌داري روبه مرگ

مانيفست کمونيسم يکي از روشن‌گرانه‌ترين بازتاب انديشه‌هاي کارل مارکس و فردريک انگلس درباره سرمايه‌داري است: «هر آن‌چه که جامد است در هوا بخار مي‌شود» (اشاره‌اي به بخشي از مانيفست است: هر آن‌چه سفت و سخت است ذوب مي‌شود و به هوا مي‌رود، آن‌چه مقدس است نامقدس مي‌گردد، و سرانجام آدمي ناگزير مي‌شود با ديدگاني هشيار با شرايط واقعي زندگي و مناسبات خويش با نوع خود روبرو شود.)

مارکس و انگلس خلاقيت و در عين حال  خودتخريبي ذات سرمايه‌داري را درک کردند، که در تعقيب سود به‌هر قيمتي، اصول غيرانساني از توليد و مصرف ناپايدار را تحميل مي‌کند. دقيقاً اين روندي است که اکنون سياره ما را به لبه پرتگاه برده است.

از نظر علمي تأثير انسان‌ها [شيوه‌ی توليد سرمايه‌داری‌] بر افزايش دماي جهاني ثابت شده است، اگرچه برخي از روساي جمهور، مانند رئيس جمهور آمريکا، هم‌چنان اين را انکار مي‌کنند.

 

10. پتانسيل انقلابي طبقه کارگر

بزرگ‌ترين تأثير مارکس بر تاريخ، تجزيه و تحليل عميق او از تضادهاي سرمايه‌داري نبود، بل‌که فراخوان او جهت ساختن نوعي از يک جامعه جديد برمبناي کمونيسم بود.

پيام او که پرولتاريا داراي پتانسيل براي آزادي خود از ظلم و نابربري ا‌ست، براي هميشه قرن بيستم را تغيير داد و الهام بخش انقلابات در روسيه، چين، ويتنام، و کوبا، در ميان کشورهاي ديگر شد. فراخوان او به اتحاد طبقه کارگر در قرن بيست و يک به طور کامل معتبر باقي مي‌ماند.

 

برگردانده شده از:

 Ten Marxist ideas that define the 21st century

 Author: Sergio Alejandro Gómez

  internet@granma.cu

 may 16, 2018

 http://en.granma.cu/cultura/2018-05-16/ten-marxist-ideas-that-define-the-21st-century

 

سردار جلالی: ممکن است جنگ به سراغ ما بیاید

13 views
۹ام تیر ۱۳۹۷

بازار آتی مانع افزایش قیمت سکه می شود

13 views
۹ام تیر ۱۳۹۷

این روزها یادت هستم

3 views
۹ام تیر ۱۳۹۷


این روزها سرم را گرم نوشتن برای تو میکنم

هروز صبح برایت نامه مینویسم،از خواب هایی که دور از تن تو گذشت!

نمیدانم چندتایشان به دستت رسیده،بویشان کشیدی و خواندیشان!

من تمام حرف هایی که برایت نگفته بودم را،نوشتم و به دست پستچی سپردم...کاش خوانده باشی!

برایت گفته بودم که خوبم،مثل خوب بودن هایی که این روزها همه به هم میگویند،از انهایی که شوریده حالی لابلایش فریاد میکشد!

اِبی بغضش را هروز برایم میخواند...

گفتنی نیست!

ولی یادت می افتم...

چشم هایم را میبندم ، باد لابلای موهای کوتاهم میپیچد و کلمات را با تمام تن و نفسم حس میکنم،که می‌خواند:کجایی که ببینی،من چقدر دل خسته و تنهام...

حس میکنم تمام استخوان هایم میترکد،دهانم شور میشود،چشم هایم میسوزد...

مادرم میگوید سفیدی چشم هام زرد شده،میگویم کم خونم.

اشکش را پاک میکند که درد دل چشمها را بدتر از کم خونی زرد میکند...

تاب ندارد،مادر است هرچه باشد...

شمعدانی های لب پنجره را یادت هست؟

همانهایی که از بازار خریدیم،میگفتی خانه افتاب گیر مستحق شمعدانی ست!

دیروز پنچره باز بود،باد زد،شمعدانی افتاد.

پر پر شد،شکست!

مرد از بس نبودی...

خودکشی که شاخ و دم ندارد!

تا بیخ گلو گیرم

گیر یک تو که امدنی نیست...

اما من هروز برایت مینویسم!

شاید یک روز روی شانس باشم و پستچی نامه ای از تو بیاورد...

کویر شده ام...

مثل باران بیا،بی امان و دیوانه وار...

با نامه در دستت!

۳۱۹۳-ارسال یک روبات جدید به فضا برای کمک به فضانوردان

15 views
۹ام تیر ۱۳۹۷

ارسال یک روبات جدید به فضا برای کمک به فضانوردان

روباتی که تولید آن از فیلم های علمی- تخیلی الهام گرفته شده و برای کمک به فضانوردان برنامه‌ریزی شده است بامداد جمعه هشتم تیر از فلوریدا به سوی ایستگاه فضایی بین‌المللی ارسال شد.

این روبات نخستین همدم و همکار شخصی فضانوردان است که با هوش مصنوعی کار می‌کند.

برای این روبات نام CIMON انتخاب شده است که ترکیبی از برخی حروف عبارت «همراه متحرک و در تعامل با خدمه» است.

این روبات که به زبان انگلیسی صحبت می‌کند و تقریبا به اندازه یک توپ بسکتبال است حسابی در توئیتر دارد و مراحل سفر خود به فضا را گزارش می‌کند.

اولین مأموریت CIMON کمک به تحقیقات الکساندر گرست، فضانورد آلمانی، در ایستگاه فضایی بین‌المللی ست.

ماتیاس بینیوک، مهندس شرکت آی.بی.ام و یکی از معماران اصلی در طراحی و ساخت هوش مصنوعیCIMONبه رویترز گفت: «هدف ما از ساخت و به خدمت گرفتن این روبات افزایش کارایی فضانوردان است».

این روبات در سه آزمایش علمی که قرار است در بخش اروپایی ایستگاه فضایی بین‌المللی انجام شود دستورالعمل‌های لازم را گام به گام برای الکساندر گرست توضیح خواهد داد.

در حال حاضر فضانوردان این دستورالعمل‌ها را از روی یک لپ‌تاپ می‌خوانند که به گفته الکساندر گرست «کاری پرزحمت است» و یک همکار همچون CIMON که می‌تواند ارتباط برقرار کند و کار با آن نیازی به دست ندارد بسیار کاراتر است.

به گفته ماتیاس بینیوک، وظیفه فعلی «کمک به فضانوردان در انجام کارهای روزانه و صرفه‌جویی در وقت آنها ست؛ چون در ایستگاه فضایی بین‌المللی وقت با ارزش‌ترین چیز است».

مرکز فضایی آلمان قرار است برای سنجش توانایی این روبات در کمک به تحقیقات علمی فضانوردان سه آزمایش یک‌ساعته انجام دهد؛ از جمله بررسی عملکرد دوربین‌های آن و کمک این روبات به الکساندر گرست برای مرتب کردن یک مکعب روبیک.

این روبات حدود پنج ماه و نیم در ایستگاه فضایی می‌ماند و سیزدهم دسامبر به زمین بازخواهد گشت.

خبرگزاری رویترز از قول ماتیاس بینیوک گزارش داده است که در ساخت این روبات از یک مجموعه تلویزیونی دهه چهل میلادی الهام گرفته شده است. در آن سریال علمی – تخیلی، روباتی به شکل مغز انسان و به نام «پروفسور سایمون» نقش راهنمای فضانوردی به نام کاپیتان فیوچر را بازی می‌کرد.

روبات CIMON در عین حال شباهت‌هایی نیز با «هال»، کامپیوتر هوشمند در فیلم «۲۰۰۱: یک اودیسه فضایی» به کارگردانی استنلی کوبریک دارد.

فیلیپ شولین، مهندس آلمانی در شرکت ایرباس که سخت‌افزار این روبات را تولید کرده، می‌گوید افزایش توانایی فضانوردان برای سفرهای اکتشافی آینده، از جمله سفر برنامه‌ریزی‌شده به کره مریخ که قرار است در سال ۲۰۲۰ آغاز شود، بسیار مهم است.

به گفته آقای شولین، یکی از تأثیرات مثبت این روبات که می‌تواند با فضانوردان ارتباط برقرار کند، کاستن از پیامدهای منفی انزوای طولانی فضانوردان است. «چون فضانوردانی که به مدت طولانی در انزوا به سر می‌برند معمولا ارتباطشان با زمین کاهش می‌یابد».

فیلیپ شولین معتقد است که عدم تمرکز یکی از مواردی ست که فضانوردان ممکن است در فضا احساس کنند اما روبات‌هایی نظیر CIMON که ویژگی‌هایی شبیه به انسان دارند، می‌توانند به کاهش آن کمک کنند.

این روبات بخشی از حدود سه‌هزار کیلو محموله‌ای ست که روز جمعه با یک موشک اسپیس ایکس فالکون ۹ به سوی ایستگاه فضایی پرواز کرد و قرار است روز دوشنبه به این ایستگاه برسد.

۳۱۹۲-۹ درخواست اف ای تی اف از جمهوری اسلامی

10 views
۹ام تیر ۱۳۹۷

۹ درخواست اف ای تی اف از جمهوری اسلامی 

به گزارش امروز (شنبه) ایرنا، این تعلیق در شرایطی بود که دولت آمریکا و متحدان تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام های مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت ۶ ماه از مهلت پایانی آن داشتند.

در بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی مربوط به ایران آمده که «از عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع کمبودهای چشمگیر مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم متاسف است.»
«با توجه به تلاش های مستمر دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، کارگروه اقدام مالی در نشست این هفته تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات تقابلی ادامه یابد. از ایران انتظار فوری داریم که با پیشرفت سریع در مسیر اصلاحی، تضمین کند با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم به ویژه وضع قوانین لازم، تمامی موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام را رفع خواهد کرد.»

به نوشته تارنمای اف ای تی اف، بیانیه عمومی جمعه شب گروه ویژه اقدام مالی از ایران می خواهد اقدام های باقی مانده از جمله موارد زیر را انجام دهد:

۱- به نحو مناسبی تامین مالی تروریست ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروههای تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف نماید.

۲- دارایی های تروریستی را در راستای قطعنامه های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و بلوکه کند.

٣- نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت مقتضی مشتریان را تضمین دهد.

۴- استقلال کامل واحد اطلاعات مالی را تضمین و تحویل گزارش فعالیت های مشکوک مربوط به تراکنش های مربوطه را الزامی کند.

۵- نحوه شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسئولان را اثبات کند.

۶ – معاهدات تامین مالی تروریست ها و پالرمو را تصویب و اجرا کرده و توانمندی ارائه مساعدت دوجانبه حقوقی را شفاف سازی نماید.

۷- تضمین دهد که موسسات مالی انتقال وجوه خود را ضمن تائید در اختیار داشتن مشخصات کامل گیرنده و فرستنده انجام دهد.

٨- برقراری طیف وسیع تری از مجازات ها برای ارتکاب جرایم پولشویی برقرار شود.

۹- وضع قوانین و آئین نامه های مناسب جهت مصادره اموال دارای ارزش متناظر را تضمین دهد.

گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹٨۹ (۱٣۶۷) با ابتکار گروه ۷ با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد. اهداف این سازمان در تعیین استانداردها و ارتقای اجرای موثر اقدامات حقوقی و عملی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات وارد بر انسجام سامانه مالی جهانی، خلاصه می شود. دبیرخانه FATF در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پاریس مستقر است.

در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار، نام ایران وارد فهرست سیاه پیشنهادهای سرمایه گذاری FATF شد و سال ها بعد نیز تحت تأثیر تنش هایی که به واسطه پرونده هسته ای به وجود آمد، در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار گرفت که توصیه می شد علیه آنها «اقدامات مقابله ای» انجام شود. دولت یازدهم بعد از دستیابی به برجام برای خارج کردن نام ایران از این لیست سیاه، لایحه ای را تحت عنوان مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس فرستاد که به تصویب رسید.

گامی که سبب شد «FATF» نام ایران را به مدت یک سال از فهرست سیاه خود خارج کرده و خروج نهایی آن را منوط به عضویت کامل و پذیرفتن همه قوانین و مقررات حاکم بر این سازمان جهانی کند. روندی که لازمه آن محدود شدن فعل و انفعالات مالی دولت با برخی نهادها و گروه های اسلامی از جمله حزب اله لبنان و دیگر گروه هایی است که این نهاد آن ها را به مثابه گروه های تروریستی اعلام کرده است.

راهنمایی!

16 views
۹ام تیر ۱۳۹۷
بچه ها چطور میشه یک نویسنده خودشو از یک وب حذف کنه من الان میخوام خودمو حذف کنم اصلا دکمه حذف نیست!

دانلود آهنگ جدید جواد شایگان و بهروز پسرکلو نگاه

10 views
۹ام تیر ۱۳۹۷

دانلود آهنگ جدید جواد شایگان و بهروز پسرکلو  به نام نگاه با لینک مستقیم دانلود موزیک جدید و بسیار زیبای جواد شایگان و بهروز پسرکلو  به نام نگاه با کیفیت بالا Download The New "Javad Shaygan & Behrouz Pesarakloo" Song "Negah" از جناب موزیک با دو کیفیت ۳۲۰ ، ۱۲۸ لینک پرسرعت دانلود آهنگ نگاه […]

نوشته دانلود آهنگ جدید جواد شایگان و بهروز پسرکلو نگاه اولین بار در دانلود آهنگ جدید ایرانی - جناب موزیک. پدیدار شد.

دانلود آهنگ جدید رسول خیلی بدی

14 views
۹ام تیر ۱۳۹۷

دانلود آهنگ جدید رسول به نام  خیلی بدی با لینک مستقیم دانلود موزیک جدید و بسیار زیبای رسول به نام  خیلی بدی با کیفیت بالا Download The New "Rasoul" Song "Kheili Badi" از جناب موزیک با دو کیفیت ۳۲۰ ، ۱۲۸ لینک پرسرعت دانلود آهنگ  خیلی بدی + پخش آنلاین   متن آهنگ رسول خیلی بدی […]

نوشته دانلود آهنگ جدید رسول خیلی بدی اولین بار در دانلود آهنگ جدید ایرانی - جناب موزیک. پدیدار شد.

متن آهنگ مغرور و عاشق از پازل بند

14 views
۹ام تیر ۱۳۹۷

دانلود آهنگ مغرور و عاشق از پازل بند

میرم اگه خوابِ تو ، تووی دستاشه

گیرم مثِ من باشه ، مغرور و عاشق

گیرم مثل حرفاشه

گیرم دوستت داره اندازه ی خودم

که عاشقت شدم ، ای داد بیداد

داره باز اون لحظه رو یادت میاد

چشماتو بستتی چشمامو یادت بیاد

اگه حتی نخوای دیگه هر کی بگه عشق منو یادت میاد

من از قلبم تو رو خط زدم راحت برو

دیوونه بازیِ،  من بد عادت کرد تو رو

بد دوسِتت دارم ولی ، کم نمیارم تو رو

من از قلبم تو رو خط زدم راحت برو

دیوونه بازیِ،  من بد عادت کرد تو رو

بد دوسِتت دارم ولی ، کم نمیارم تو رو

میشم مثِ پروانه

پَر میزنم و میرم دیگه هر جا که منو میفهمن و

میرم واسه حرفای تلخی که درد داره

میفهممت آره ، بی رحمه خاطره

ای داد بیداد

داره باز اون لحظه رو یادت میاد

چشماتو بستی چشمامو یادت بیاد

اگه حتی نخوای دیگه هر کی بگه عشق منو یادت میاد

من از قلبم تو رو خط زدم راحت برو

دیوونه بازیِ،  من بد عادت کرد تو رو

بد دوسِتت دارم ولی ، کم نمیارم تو رو

من از قلبم تو رو خط زدم راحت برو

دیوونه بازیِ،  من بد عادت کرد تو رو

بد دوسِتت دارم ولی ، کم نمیارم تو رو

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید
دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

نوشته متن آهنگ مغرور و عاشق از پازل بند اولین بار در MusText | متن آهنگ ایرانی و خارجی پدیدار شد.

صفحه 1 از 22912345...102030...قبلی »

کد آمار