تبلیغات

ads

۱۸۹۷-چرا طراحي هواپيمايي با سرعت بالاي صوت اين قدر هزينه‌بر و از نظر فني مشکل است؟

33 views
۳۰ام شهریور ۱۳۹۵

چرا طراحي هواپيمايي با سرعت بالاي صوت اين قدر هزينه‌بر و از نظر فني مشکل است؟

به بيان ساده، سيالاتي مانند هوا که قابل فشرده شدن هستند با امواج صوتي از مسير جريان آگاه مي‌شوند و خود را با آن مطابقت مي‌دهند. حال اگر سرعت به بالاي سرعت صوت برسد، پيش از آن که هوا بتواند خود را با جريان هماهنگ کند برخورد بين هواپيما و هوا رخ مي‌دهد. اين برخورد سبب به وجود آمدن موج‌هاي ضربه‌اي مي‌شود که معمولا به شکسته شدن سرعت صوت معروف است. برخلاف تصور اشتباه رايج، شکست ديوار صوتي فقط زماني روي نمي‌دهد که سرعت هواپيما از سرعت صوت بيشتر شود، چون هواپيما مادامي‌که با سرعت‌هاي مافوق صوت در حال پرواز است چنين موج‌هاي فشاري را که باعث بروز صداي انفجارمانند مي‌شود ايجاد مي‌کند.

از طرفي سرعت که به بالاي سرعت صوت برسد، بسياري از قوانين فيزيک سيالات وارونه عمل مي‌کنند. به دليل چنين شرايطي طراحي بال و بدنه در هواپيماهايي که سرعت بالاي صوت دارند با هواپيماهاي عادي متفاوت است، به دليل شکل گرفتن موج‌هاي ضربه‌اي در سرعت بالاي سرعت صوت، احتياج به تقويت بدنه و مهندسي بهتر در سازه هواپيما است و مصرف سوخت هم به دليل موج‌هاي ضربه‌اي به شدت افزايش پيدا مي‌کند.

هم اکنون به دليل توليد صداي بالا، بيشتر کشورها به هواپيماهاي مسافربري با سرعت بالاي سرعت صوت اجازه تردد نمي‌دهند.

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به ۱۸۹۷-چرا طراحي هواپيمايي با سرعت بالاي صوت اين قدر هزينه‌بر و از نظر فني مشکل است؟


کد آمار