تبلیغات

ads

موافقت با پرداخت ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک ها/ ارزش ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بازار سهام عدالت

8 views
۱۷ام آبان ۱۳۹۵

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به موافقت با پرداخت ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک ها/ ارزش ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بازار سهام عدالت


کد آمار