تبلیغات

ads

لطفا بخندید…ضایعم نکنین

9 views
۸ام آذر ۱۳۹۵

پیشخدمت: چه میل دارید؟ آب میوه؟ سودا؟ شکلات؟ مایلو (شیر شکلات)؟ یا قهوه؟”

شما: لطفا یک چای”

پیشخدمت: “چای سیلان؟ چای گیاهی؟ چای بوش؟ چای بوش و عسل؟ چای سرد یا چای سبز؟”

شما: “سیلان لطفا”

پیشخدمت: “چه جور میل دارید؟ با شیر یا بدون شیر؟”

شما: “با شیر لطفا”

پیشخدمت: “شیر؟ پودر شیر یا شیر غلیظ شده؟”

شما: “شیر لطفا”

پیشخدمت: “شیر بز، شیر شتر یا شیر گاو؟”

شما: “لطفا شیر گاو.”

پیشخدمت: “شیر گاوهای مناطق قطبی یا شیر گاوهای آفریقایی؟”

شما: “فکر کنم چای بدون شیر بخورم.”

پیشخدمت: “با شیرین کننده میل دارید یا با شکر یا با عسل؟”

شما: با شکر.”

پیشخدمت: “شکر چغندر قند یا شکر نیشکر؟”

شما: “با شکر نیشکر لطفا”

پیشخدمت: “شکر سفید، قهوه ای یا زرد؟”

شما: “لطفا چای را فراموش کنید فقط یک لیوان آب به من بدهید”

پیشخدمت: “آب معدنی یا آب بدون گاز؟”

شما: “آب معدنی”

پیشخدمت:” طعم دار یا بدون طعم؟”

شما:” گمشو می خوام از تشنگی بمیرم” 

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به لطفا بخندید…ضایعم نکنین


کد آمار