تبلیغات

ads

۷۶

17 views
۲ام فروردین ۱۳۹۷
۷۶
بهار
زیباتر از چیزیست که تصورش می کنم
مثل تو
که زیباتر از تمام بهارهای منی.
کنار تو ایستاده
مردی با کوله بار زمستان
که به گُلهای من پوزخند میزند
روسری ات را گره میزند
و دست در دست تو
به سمت آدم برفی ها میرود.
کنار من پسریست
که بد ِ دوست داشتنم را
به دوست داشتن میگوید.
اما بهار زیباتر از چیزیست
که تصورش میکنم
مثل تو
که زیباتر از تمام بهارهای منی.
بهار کوچکتر از آنست
که بتواند تبریکی باشد برایت.
زیباترین کارت پستال جهانی
که به مقصد عشق
ارسال شده
و من نامه رسانی
که با تو تا مقصد عشق مان
عاشقی کرده ام.
۹۷یک عدد است
حتی ریاضیات هم
توانی برای نشان دادن دوست داشتنم
ندارند
چشمهایت را ببند
باز کن
و ببین چقدر فراتر از تمام دانسته هایی؛
اینگونه خواسته امت
مثل موج سواری
روی موج های بلند.

مثل تو
که زیباتر از تمام بهارهای منی
نقطه های اسمت
به زیباییِ شکوفه هاست
شکوفه می دهم
اسمت را که میگویم
جانم را میشنوم
تنها درخت همیشه شکوفه دار توام
و تو تنها زنی که
شکوفه باران میکنی ام.


#جوادرمضان
دوم اسفند ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به ۷۶


کد آمار