تبلیغات

ads

۷۵

14 views
۱ام فروردین ۱۳۹۷
۷۵

تمام فصل ها و رنگ هایی
جوری که در زمستان
سیاه بپوشی
و در تابستان؛سفید
حتمن در جهان من
آفتاب سیاه میبارد
و تابستانم برفی میشود.
تمام فصل ها ورنگ هایی
و این همان شکل و طعم خواستن توست
که زمستان و تابستان نمیشناسد
بهار و پاییز نمیشناسد
همیشه میخواهم
همیشه میشناسمت،
شناسنامه ات دروغ میگوید!
هر بار که میبینمت
زیباتر از قبل خودتی
و من هی در تو
متولد میشوم،
سِن تو
سِن زیبایی های جهان است
تازه تر
بکرتر.
ای تنها بازمانده ی زمین
که خدایش
حواسش را
پیش تو جا گذاشت و رفت؛
تن تو
گرمترین نقطه زمین است
و من یک مرد مردادی
که گرمای تنم
به نقطه نقطه ی خرداد تو
وابسته است،
کفشهای بنفشت
قلب من است
که دیوانه وار
تمام تنت را زیر و رو می زند
و تو را می دَواند
به سمت آغوشم؛
و ناخن هایت پلک دارند!
روی لبت نشسته
که هربار لبت را می گَزی
پلک میزنند
برای لب های داغ من
که منتظر هجوم اند
به آغوش تو.

تو تمام فصل ها و رنگ هایی
و زیبائی تو
جهان من.


#جوادرمضان
یک فروردین ۹۷

برای بامدادِ دوباره ام.

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به ۷۵


کد آمار