تبلیغات

ads

۷۴

11 views
۲۹ام اسفند ۱۳۹۶
۷۴

نگرانی؛عشق است
نگرانیِ عشق است
که دلتنگی ام
شور می زند.
همه اش دوست داشتن است
حتی وقتی که داد می زند
لب هایم می خندند
تا آرامش کنند.
همه اش خواستن است
با آن آبشار سیاه روی سرش
که دلم برای بو کشیدنش
غش میکند وسط آنهمه تبلوُر.
بلور
آبشار سیاهش است
و من دیوانه ای
که گنج را لابلای گنج
جستجو می کند.
همه اش حتی"زندان"ی باشد
پر از خوردنی های مورد علاقه!
و یا زندانی ِ حبس ابد گرفته
دلم میخواهدش
که زندان بان هم باشیم
با عشقی به طول حبس ابدمان.

نگرانی
نگرانی ِ عشق است
که در ادامه ی دوست داشتن
ادامه می دهمش
تا در من بپیچد،
می دانم امسال
مرگ ها کمتر می شوند
و زندگی کردن
با نوش جانی انجام میشود
مسوولین کار می کنند
کارگران پولدار میشوند
دروغگوها دروغ نمیگویند
بچه ها تب نمی کنند
میدانم امسال
همه چیز رشد می کند
خوب میشود
خوش میشود
محشر می شود
چرا که عشقم را
دعای اول سال گذاشته ام؛

یا مُقلّب القلوب ِ با عشق

آنگونه که مَردی بیخواب
نگهبانی اش می دهد
آنگونه که دستی
لمس بوسه ای را
پس از رها شدن از لب ها.

می دانم
باورش دارم
که مقدس است.


#جوادرمضان
بیست و نه اسفند ۹۶

برای بامدادِ دوباره ام.

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به ۷۴


کد آمار