تبلیغات

ads

گاهـی …

14 views
۷ام آذر ۱۳۹۵


گاهی...!!

باید نبخشید ..

کسی را که بارها اورا 

بخشیدی و نفهمید...

تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد...!!!


گاهی ...!!

نباید صبر کرد ..

باید رها کرد ورفت ...!!


تا بدانند که اگر ماندی ...

رفتن را بلد بوده ای!!


گاهی...!!

بر سر کار هایی که برای دیگران انجام می دهی ..

باید منت گذاشت ..!!

تا آن ها را کم اهمیت ندانند...!!گاهی ..!!

باید بد بود ...

برای کسی که :

فرق خوب بودنت را نمی فهمد ...کاش می شد ...


آدمی گاهی ...

فقط گاهی !!!

به اندازه نیاز بمیرد ...


بعد بلند شود ...

آهسته آهسته ...

خاک هایش را بتکاند...!


اگر دلش خواست !!

بر گردد به ..

"زندگی"
http://uupload.ir/files/ezp9_01964021189260136650.jpg

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به گاهـی …


کد آمار