تبلیغات

ads

کودکی که دغدغه دارد

13 views
۵ام آذر ۱۳۹۵

می شود مُرد

ولی راه رفت، خندید،دوست پیدا کرد

اصلا می شود مُرد ولی زندگی کرد!می شود با تمام بی رگی ها ادامه داد، می شود در راه ها ماند و تند تند نفس کشید و امید زنده ماندن را نشان اغیار داد ولی به اهل دلان که نمی شود دروغ گفت! اصلا حالا که اینطور است می شود تمام این می شود هارا خط زد، می شود عبور کرد!نه نمی شود عبور کرد،اصلا از چه باید عبور کرد یا نکرد؟! از زندگی؟مردن؟خندیدن؟نفس کشیدن؟راه رفتن؟دوست یافتن؟ها ها یک مشت حرف مفت را روانه میکنم تا بگویم مُرده که شاخ و دم ندارد.به دور و اطرافتان نگاهی بیاندازید! همه ما در قبرستانی به وسعت دنیا زندگی میکنیم که فضایی آلوده را با خود یدک میکشد.

همسایه هایمان زنده مانده اند؟ دوستانمان چه؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است،خودمان زنده ایم؟من میفهمم معنای زندگی کردن در چیست!میفهمم عده ای نفس کش دور و برمان جریان دارند و نمیفهمند که این کاری که میکنند زندگی نیست.

داستانی بود که کودکی به معلمش گفت وقتی بزرگ شدم میخواهم شاد باشم!معلم در جواب گفت پسر مثل این که موضوع انشا را درست نفهمیدی.پسرک جواب داد نه،مثل اینکه شما زندگی را درست نفهمیده اید.

درست فهمیده ایم؟!

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به کودکی که دغدغه دارد


کد آمار