تبلیغات

ads

چراغ گرد سوز

22 views
۱۱ام آذر ۱۳۹۵

 

چراغ گرد سوز

 

آسمان  را نیمه شب اختر گرفت

دل هوای یادی از دلبر گرفت

با رفیقان و رقیبان گِرد هم

خاطرات تلخ و شیرین سرگرفت

گفت فرهاد قصه ای از غصه هاش

بغض و دلها حالتی  دیگر گرفت

احمد و محمود هیچ حرفی نداشت

اشک ناب از دیده هایش  سر گرفت

نازنین و زهره با دلجوئی ها

نقل قول از عاشقی ، منبر گرفت

گفت یاران عاشقی یک عزت است

گفتگو ها رونق دیگر گرفت

مهدی و فرهاد و شیرین و ندا باهمدلی

عاشقی یک لذت است باید همه همسر گرفت

دورهم باخاطرات و با چراغ گرد سوز

تا سحر دلهاهمه از دلخوشی شهپر گرفت

احمد باقری

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به چراغ گرد سوز


کد آمار