تبلیغات

پخش آهنگ و موزیک ویدئو در رادیو جوان و کانال ها و سایت های بزرگ و پر مخاطب تماس بگیرید : 09366000500

پرنسس در ملکه ام

13 views
۲۶ام بهمن ۱۳۹۶

(پرنسس در ملکه )


دخترِ هیچ یک از پادشاهان جهان
پرنسس نیست
و هیچ پادشاهی
با تاج و تختش پادشاه نیست.

کدام زن پادشاهی
با نسبیت پادشاهی
پرنسس به دنیا آورده
کدام شان؟
کدام شان؟
هیچ یک،
چرا که آن زن ها بالفطره ملکه نبوده اند
چرا که پرنسس
از شکم ملکه زاده میشود.

دخترم،پرنسسِ دوران عشق محشرمان
هستی و نخواهی دید
دست بوسی این سلطان از تاج و تخت افتاده را
از ملکه اش
نیستی و خواهی دید
عشق بی نهایتی که مادرت ملکه را
احاطه کرده تا...

آه پرنسسم،پرنسس مان
تو که مادرت بالفطره ملکه است
زیباترین و اروتیک ترین زن جهان است
تو که مادرت
جهان من است؛
دو برادر داری
که هر دو یعنی تمامِ تمامِ تمامِ زندگی
دخترم؛
پرنسسم،پرنسس مان
میدانم که میشنوی
میدانم که میبینی
اما نمان
نباید بمانی
من پادشاهی ام که برای مادرت
ملکه ات،ملکه ی مان
خودم را هم میکشم
تا لحظه ای غم به دلش نیاید
تو که سهلی
جهان را دو دستی مچاله میکنم؛
دخترم،پرنسس مان
آمدنت اتفاقی بود
که افتخار توست
تنها پرنسسی که در رَحِم تنها ملکه ی جهان
شکل گرفته است
آری آری تویی
تو و من
خوشبخت ترین مردی که
دستبوس چنین ملکه ای هستم اما
نمان،برو
میدانم روزی هر پنج نفرمان
دور از زمین و زمان
دور هم می‌نشینیم
برادرانت به تو نگاه میکنند و عاشق میشوند
تو قصه ی عشق من و مادرت را
میشنوی و عشق را میفهمی
و من با شما عاشقتر ادامه میدهم
زندگیئی را
که میخواست مرا قبل از تو ببَرد
اما مادرت،ملکه ام
ملکه ات
تنها ملکه ی بالفطره ی دنیا
نگذاشت و نجاتم داد.


#جوادرمضان
بیست و پنج بهمن ۹۶

برای بامدادِ دوباره ام.

تبلیغات

پخش آهنگ و موزیک ویدئو در رادیو جوان و کانال ها و سایت های بزرگ و پر مخاطب تماس بگیرید : 09366000500

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به پرنسس در ملکه ام


کد آمار