تبلیغات

ads

پرسش های بیهوده ی چسبناک

11 views
۲۲ام آبان ۱۳۹۵
می پرسد چند تا دوست داری؟
می گویم دوست دوست دوست؟! ندارم.. اما هستند افرادی که باهاشان بیشتر می پلکم.
می پرسد خب چرا با همان ها دوست دوست دوست نمی شوی؟
می گویم می خواهم دوست دوست دوست باشم، اما آنها نمی خواهند؛ نمی گذارند بهشان خیلی نزدیک شوم.. من هم بیشتر حرف هایم را بهشان نمی گویم، چون همان قدری را هم که می گویم مسخره می کنند.

باز می پرسد کسی هم از این افکارت خبر دارد.. همین افکار که...
می گویم فقط یک نفر.. از آن دوست ها که مجازی اش می نامند، اما واقعی است.

آن قدر می پرسد تا جهان به گردش دربیاید، زیرا کارش همین است.. پرسیدن و برچسب چسباندن!


پ.ن: مکالمه ی فوق واقعی است، اما تقریبا یک سال از اتفاقش می گذرد. به خاطر نزدیک بودن سالگردش منتشر شد.

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به پرسش های بیهوده ی چسبناک


کد آمار