تبلیغات

ads

وهم عشق

13 views
۱۰ام اردیبهشت ۱۳۹۵

تو چیستی؟

رویایی؟ خوابی؟ خیالی؟ پنداری؟ وهمی؟

اگر هیچ علامتی از وجودت نبود می گفتم پندار منی

وهم من...

اما وهم نیستی!

وجود داری!

نشانه هایت وجود دارند!


وجود داری و من هم دوستت دارم!

وجود داری و نمی توان تو را گفت

وجود داری و از وجودت نمی شود حرفی زد

نمی شود گفت..

مسخره می کنند!


فایده ی عشقی که نتوان گفت چیست؟

یک عشق ساکت ساکت ساکت

بدون هیچ حرفی از دوست داشتن

بدون این که کسی بفهمد

بدون این که به یکدیگر بگوییم حتی!

فایده ی عشق بدون خنده، بدون سرخوشی، بدون لذت، بدون.. تو...

فایده ی عشق بدون تو چیست؟


وقتی کنارم هستی همه اش به این فکر می کنم که ای کاش جراتش را داشتم، دستت را می گرفتم، در چشمانت نگاه می کردم و از راز عشق حرف می زدم

از راز عشقی ناگفته

عشقی پاک و ناگفته

رازی که مدت ها در دلم نگه اش داشته ام

اما جرات گفتنش را ندارم

نه جراتش را دارم

نه تو می خواهی که بشنوی

داستان کسالت باری است عشق!


عشق همه زجر است

همه نرسیدن

همه اشک

تو اشک می ریزی و قرآن می خوانی

من اشک می ریزم و به نوای آهنگی که از هندزفری ام بیرون می آید گوش می کنم

می بینی چقدر دنیاهایمان متفاوت است؟!

تو می دانی که رسیدنی نیست و خودت را کنترل می کنی

"نفست اژدرهاست او کی مرده است..."

من می دانم که رسیدنی نیست و تلاش می کنم که برسم

"Love is just word, you bring it definition"

من می دانم که رسیدنی نیست، اما زجر می کشم و زجرت می دهم...


تو را به خدا بس کن!

کلماتت آزارم می دهد!

این همه خوب نباش با من

این همه قشنگ حرف نزن

نمی توانم بیشتر از این تحمل کنم محبت هایت را

خوب بودنت را

زجر می کشم

عذابم می دهد


ناراحتی تو را هم نمی توانم تحمل کنم

تو را به خدا شاد باش

حتی اگر خواستند نگذارند

حتی اگر دلیلی برای غم بود

تو شاد باش

انتقام مرا هم از شادی بگیر

من که در این عمر کوتاهم هیچ وقت شاد نبودم...


به تنهایی نتوانستم این بار را به دوش بکشم

گفتم و مسخره ام کردند

می خواهم نگویم تحملش را ندارم

تو بگو چه کنم؟

به که بگویم؟!

به خودت که نمی توان گفت

به هیچ کس دیگر هم!

سنگ صبوری کو تا اندکی از این بار از روی دوش من بردارد؟

محرمی کجاست که بگویم و مسخره ام نکند؟

به که بگویم این راز هولناک را؟

داستان کسالت باری است عشق!

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به وهم عشق


کد آمار