تبلیغات

ads

هیتلره !!

19 views
۲۹ام آبان ۱۳۹۵
«هیتلرِه»


هیتلر اگر زن بود
سوار ماشینی میشد
دلش غنج می رفت
از اتفاق بوسیدنش
و به سیاه چاله های آغوش دیگران
می فکرید،
سراسیمه می رفت
طعمش را به شهر دیگری می برد
گلش را درون کیوسک تلفنی
جا می گذاشت
ایستاده،تلوتلو می زد
باز می شد
همچون مصنوعی قرمز
وحشتکوب؛پر از بهانه جویی
از همه می پرسید
برای چه زاییده شده اند.
به شکست عشقبازی می خندید
و اگر بی حواس
خودش را گم می کرد
شانه هایش را تکان می داد
تا پیدایش کنند.
هیتلر اگر زن بود
در دنیای وحشتناکی از
اسپرم های دونده
کالبدش فتح می کرد
محدوده ای را
که هیچکس قادر به پیش روی
سویش نیست
مثل درشکه سواری
مغزش کوه نوردی می نمود
و بلندترین قله ها را می پیمود
و بهم می ریخت
شکل مِه.

هیتلر اگر زن بود
جنگ های باکره اتفاق نمی افتادند
تازه می فهمید جَنگ سرد
با سربازانشش،تجزیه نشدنیست،
هیتلر اگر زن بود
تیر آخر را نمی زد.


جوادرمضان
بیست و نهم آبان 95

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به هیتلره !!


کد آمار