تبلیغات

ads

نرخ سود بین بانکی به ۲۲ الی ۲۴ درصد افزایش یافت

10 views
۲۹ام آبان ۱۳۹۵


شنیده ها از دو مدیرعامل بانک های بزرگ کشور حاکی از آن است که نرخ سود بین بانکی

 با افزایش مواجه شده و به 22 الی 24 درصد رسیده است.

سود بانکی نرخ سود بین بانکی به ۲۲ الی ۲۴ درصد افزایش یافت
شنیده ها از دو مدیرعامل بانک های بزرگ کشور حاکی از آن است که نرخ سود 

بین بانکی با افزایش مواجه شده و به 22 الی 24 درصد رسیده است.

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به نرخ سود بین بانکی به ۲۲ الی ۲۴ درصد افزایش یافت


کد آمار