تبلیغات

ads

موافقت با پرداخت ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک ها/ ارزش ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بازار سهام عدالت

24 views
۱۷ام آبان ۱۳۹۵

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به موافقت با پرداخت ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک ها/ ارزش ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بازار سهام عدالت


کد آمار