تبلیغات

ads

لیستی شرکتهایی که حجم معامله قابل توجهی داشته اند./ ۲۹ شهریور

57 views
۳۱ام شهریور ۱۳۹۵

Green-Red Volume Bars
                  لیست ادامه شرکت هایی هستند که در 29  شهریور ماه (روز  دوشنبه )نسبت به تعداد کل سهام شرکت حجم قابل توجهی داشته اند.همواره حجم را یکی از معیارها برای تحلیل قرار دهید. بر اساس حجم معامله نکنید  بلکه بر اساس حجم تحلیل کنید. اگر به اطمینان رسیدید معامله کنید. این شرکتها را رصد کنید.

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به لیستی شرکتهایی که حجم معامله قابل توجهی داشته اند./ ۲۹ شهریور


کد آمار