تبلیغات

ads

لیستی شرکتهایی که حجم معامله قابل توجهی داشته اند./ ۱۹ آبان – او آمد.

20 views
۲۲ام آبان ۱۳۹۵

Green-Red Volume Bars
                  لیست ادامه شرکت هایی هستند که در 19 آبان ماه (روز چهار شنبه )نسبت به تعداد کل سهام شرکت حجم قابل توجهی داشته اند.همواره حجم را یکی از معیارها برای  تحلیل قرار دهید. بر اساس حجم معامله نکنید  بلکه بر اساس حجم تحلیل کنید. اگر به اطمینان رسیدید معامله کنید. این شرکتها را رصد کنید.

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به لیستی شرکتهایی که حجم معامله قابل توجهی داشته اند./ ۱۹ آبان – او آمد.


کد آمار