تبلیغات

ads

عظمت !!!

11 views
۵ام آذر ۱۳۹۵در خاطرات نیل آرمسترانگ نوشته بود: 


من آدم حساسی نیستم.


 وقتی خانه‌ی والدینم را ترك كردم، گریه نكردم، 


وقتی گربه‌ام مرد، گریه نكردم، 


وقتی در ناسا كار پیدا كردم، گریه نكردم،


و حتی وقتی روی ماه پا گذاشتم، گریه نكردم، 

اما وقتی از روی ماه به زمین نگاه كردم، بغضم گرفت. 

با تردید با پرچمی كه بنا بود روی ماه نصب كنم، بازی می‌کردم.

 از ان فاصله رنگ و نژاد و ملیتی نبود.

 ما بودیم و یک خانه ‌ی گرد آبی .


با خود گفتم: 


انسان ها برای چه می جنگند؟…


شصت دستم را به سمت زمین گرفتم و 

تمام دارایی ام و کره زمین با آن عظمت 


پشت شصتم پنهان شد و من اشک ریختم.
http://jootix.ir/wp-content/uploads/2013/05/Jootix-7f57a7a085.jpg

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به عظمت !!!


کد آمار