تبلیغات

پخش آهنگ و موزیک ویدئو در رادیو جوان و کانال ها و سایت های بزرگ و پر مخاطب تماس بگیرید : 09366000500

شگردهای بهائیان برای ایران ستیزی

6 views
۲۳ام بهمن ۱۳۹۷

یکی از دستورات اکید بیت العدل به پیروان گمراه خود، ترویج بی حمیتی و بی غیرتی می باشد که در اعلامیه های این مرکز منحط مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.

رهپویان هدایت: بهائیان با دستاویز قرار دادن الفاظی مانند جهل و خرافات که خود نیز به نحو اتم بدان گرفتارند به جنگ با عقائد حقه و حس میهن پرستی ایرانی ها برخواسته اند و قصد دارند با تعصب زدایی، افرادی بی حمیت و بی غیرت همچون خود تربیت کنند که تا در صورت وطن فروشی و جاسوسی برای اجانب هیچ بازدارنده وجدانی مانند تعصب و غیرت نداشته باشند.

در حقیقت بهائیان با تعصب ستیزی دینی و مبارزه با عرق ملی، اوج بی غیرتی خویش را برهمگان فاش کرده اند و نشان داده اند که بهائیان هیچ اهمیتی برای ایران و مردم آن قائل نیستند چنانچه بها سازنده این فرقه ضاله با صراحت تمام می گوید: لیس الفخر لمن یحبُّ الوطن(افتخاری نیست برای کسانی که وطن را دوست می دارند و به تعبیر دیگر محبت به وطن هیچ افتخاری ندارد.)

براستی بیت العدل چرا این دستورالعمل ها را در محلی که در ساکن است یعنی اسرائیل ترویج نمی کند؟ آنجا که صهیونیست ها با تعصب فراوان در صدد هستند تا خانه و کاشانه انسان های بیچاره را غصب نمایند، چرا شورای بیت العدل سکوت پیشه کرده و از اینگونه سخنرانی ها از خود صادر نمی کند؟ براستی بهائیان چرا از این توصیه ها به برادران یهودی خود نمی کنند؟

اینگونه اعتقادات بهائیان دقیقا دربرابر فرمایش رسول الله(ص) است که فرمودند: حب الوطن من الإیمان(دوست داشتن وطن از ایمان است)که با این وصف مشخص شد بها تاچه اندازه ای دارای روحیات ایران ستیزی بوده و عملکرد پیروانش نیز کاملا وی را در این امر روسفید کرده است.

بها به دلیل عدم اقبال در پذیرش انحرافاتش توسط مردم ایران، این رفتارها را از خود بروز داده تا عقده گشایی نماید.

اگر پیروان این فرقه ضاله که دعوت به عدم تعصبات مذهبی می کنند، سر سوزنی درمدعیات خویش صائب بوند، باید دست از تمام تعصبات فرقه ای خود برمی داشتند و این مطلب را به صهیونیست هاکه در دامان آن ها رشد نموده اند توصیه می کردند، در حالی که شاهد آن هستیم که بهائیان به پیروان خود درنهایت خشک اندیشی و تعصب بی جا، به تبعیت محض ازدستورات این فرقه امر می کنند.


تبلیغات

پخش آهنگ و موزیک ویدئو در رادیو جوان و کانال ها و سایت های بزرگ و پر مخاطب تماس بگیرید : 09366000500

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به شگردهای بهائیان برای ایران ستیزی


کد آمار