تبلیغات

ads

شور و شیدایی ات کو؟!

26 views
۶ام آذر ۱۳۹۵

برفرض که وضع مالی مناسبی ندارد،تیپش خوب نیست و لباس های خوبی نمیپوشد.چهره جذاب و دختر کش هم ندارد!غرور چه؟ ندارد؟! شخصیت! ندارد؟! تو یک الف بچه به چه جرعتی به خودت اجازه میدهی غرورش را له کنی؟به او بگویی "از زندگیم گمشو بیرون" قلب او به همین سرعتی که شکست ترمیم نخواهد شد!تو یک آدم را کشتی! تو جانش را، امیدش به زندگی را گرفتی و حالا به دنبال مورد مناسب میگردی؟! روزها چگونه میتوانی خودت را در آینه ببینی و شب ها چطور میتوانی سرت را بر روی بالشت بگذاری و بخواب بروی؟! چیزی ته قلبت سنگینی نمیکند؟ فکری تو را از خواب محروم نمیکند؟ اصلا به من بگو در سینه ات عضوی به نام قلب وجود دارد؟ ارتباطش با مغز چه؟ درست است؟

بعید میدانم به بند کفشت هم باشد، اما تنها دارایی جوانی مثل من غرور و شخصیتش میباشد که تو به بدترین شکل ممکن خوردش کردی! تنهایش بگذار، من را با خودم، من را با پاکت های خالی ام تنها بگذار. به معنای واقعی کلمه متنفرم از این که عاشقت هستم!


تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به شور و شیدایی ات کو؟!


کد آمار