تبلیغات

ads

شریک بمان

13 views
۲۱ام آبان ۱۳۹۵
«شریک بمان»


شاد اگر کسی ست
در غمش شریک شو
انتقام از خداوند بگیر
کوپن غذایت را خرج نکن،
برای بهترین حست،آب
برای شرمندگی
و پشیمانی،
دو کارت پستال بفرست
با این شوک که:هنوز زنده ای!

سرپیچی بفرست
به تمام نقاط جهان
و برای دوست دخترهایشان
یهودی های عصبانی بگمار،
مأمورین دلهره های
یادگاری های سوخته.

اگر کسی ست
سرنوشتش را میل کن
و مافوق هایش را مست؛
تا بگویند چطور برنده شوی.
غمی اگر بود
بدهی هایت را بپرداز
تا مدیون خداوند نباشی
باز نایست
فریب بخور
به قتل برس
مالت را بدزد
و با پاهای تا به تا
با خودت شریک بمان.


جوادرمضان
بیستم آبان 95

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به شریک بمان


کد آمار