تبلیغات

ads

شریک بمان

7 views
۲۱ام آبان ۱۳۹۵
«شریک بمان»


شاد اگر کسی ست
در غمش شریک شو
انتقام از خداوند بگیر
کوپن غذایت را خرج نکن،
برای بهترین حست،آب
برای شرمندگی
و پشیمانی،
دو کارت پستال بفرست
با این شوک که:هنوز زنده ای!

سرپیچی بفرست
به تمام نقاط جهان
و برای دوست دخترهایشان
یهودی های عصبانی بگمار،
مأمورین دلهره های
یادگاری های سوخته.

اگر کسی ست
سرنوشتش را میل کن
و مافوق هایش را مست؛
تا بگویند چطور برنده شوی.
غمی اگر بود
بدهی هایت را بپرداز
تا مدیون خداوند نباشی
باز نایست
فریب بخور
به قتل برس
مالت را بدزد
و با پاهای تا به تا
با خودت شریک بمان.


جوادرمضان
بیستم آبان 95

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به شریک بمان


کد آمار