تبلیغات

ads

سفیدی ها را بنگریم

27 views
۲۴ام دی ۱۳۹۵


از کوفی عنان

(دبیر کل سابق سازمان ملل و برنده صلح نوبل)

پرسیدند:

بهترین خاطره ی شما از دوران تحصیل چه بود؟

او جواب داد:

روزی معلم علوم ما وارد کلاس شد و

 برگه ی سفید رنگی رابه تخته سیاه چسباند.

در وسط آن لکه‌ای با جوهر سیاه نمایان بود.

معلم از شاگردان پرسید:

بچه ها در این برگه چه می بینید؟

همه جواب دادند:

یک لکه سیاه آقا

معلم با چهره ای اندیشمندانه

 لحظاتی در مقابل تخته کلاس راه رفت


وسپس با دست خود به اطراف لکه سیاه اشاره کرد و گفت:


بچه های عزیز چرا این همه سفیدی اطراف لکه سیاه را ندیدید؟


کوفی عنان می گوید:


از آن روز تلاش کردم اول سفیدی

 (خوبی‌ها، نکات مثبت، روشنایی ها و…) را بنگرم


تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به سفیدی ها را بنگریم


کد آمار