تبلیغات

ads

زندگی شیرین است

12 views
۲۹ام آبان ۱۳۹۵


قلمــــت را بردار


بنویس از همـــه خوبیها


زندگــــی، عشــــــق، امیــد 

و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا هست


گل مریــــم، گــــل رز


بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال


از تمنــــــا بنویــــس


از دل کوچک یک غنچه 

که وقت است دگر باز شود


از غروبـــــی بنویس 

که چو یاقوت و شقـــــایق سرخ است


بنــــویس از لبـــــخند


از نگاهـــــــی بنویـــــس کـــــه

 پــــــر از عشــــــــق به هر جای جهـــــــان می نگرد


قلمــــــت را بردار


روی کاغــــــذ بنویس


زندگی با همـــه تلخی ها باز هــــم شیـــــرین اســـت.
http://uupload.ir/files/xo5_64851605735655619424.jpg

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به زندگی شیرین است


کد آمار