تبلیغات

ads

دیدگاه ها و نگرش ها

15 views
۲۴ام آبان ۱۳۹۵


همه دیدگاه ها و نگرش ها محترم اند!


خاموش بودن، نصف حکمت است.

تعقیب نکردن ، دیگران،نصف آرامش است.

مداخله نکردن در کار دیگران،نصف ادب است.من از دنیا دریافتم که:


کسی که قوی تر بود؛کمتر زور می گفت.


کسی که راحت تر می گفت:

" اشتباه کردم "،

 اعتماد به نفس بالایی داشت.


کسی که صدایش آرام تر بود،

حرف هایش نفوذ بیشتری داشت.


کسی که خودش را واقعا دوست داشت،

بقیه را واقعی تر دوست داشت.


و کسی که بیشتر طنز می گفت؛


به زندگی جدی تر نگاه می کرد.... 
به تعداد آدم های روی کره خاکی ،


 تفاوت فکر و نگرش وجود دارد !!پس این را بپذیر :

کسی که تفکرش با تو متفاوت است ،


 دشمنت نیست ؛


انسان دیگری است با دیدگاهى دیگر !!


فقط همین ... 
بر پایه آیه «لقد کرمنا بنی آدم» 

همه انسان ها کرامت و شخصیت دارند؛


بنابراین ،دیدگاه،عقیده و


 سلیقه هر انسانی محترم است.

http://uupload.ir/files/yeae_60261843017135823405.jpg

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به دیدگاه ها و نگرش ها


کد آمار