تبلیغات

ads

دو علت بد کارکردن موتور

13 views
۲۶ام آبان ۱۳۹۵

اولین عیب:گرفتگی صافی هوا.


✅برطرف کردن عیب:صافی هوا را کاملا شسته و اگر از نوع کاغذی باشد انرا تعویض کنید و در صورتی که از نوع روغنی باشد انرا تا سطح تعیین شده از روغن پر کنید.


دومین عیب:گرفتگی لوله اگزوز.


✅برطرف کردن عیب:اگزوز را به طور کامل پیاده نموده لوله ها و صدا خفه کن را کاملا تمیز کنید.


تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به دو علت بد کارکردن موتور


کد آمار