تبلیغات

ads

درد و دل

16 views
۴ام آذر ۱۳۹۵

فکر کنید من در حال خواندنم

• باور بکنید آنقدر ها مشغولم و غصه دارم که نمیتوانم بنویسم، ساعت سه نیمه شب کارم تمام میشود و میایم برای نوشتن ولی از شدت شلوغی این ذهن چیزی نمیرسد که پیاده شود.این برف و باران پیاپی تنها خوبی اش برای من این است که در خیابان ها به راحتی اشک میریزم.

• میدانم همه انسان ها مشکلاتی دارند،ولی به نظر من تمامی این ها نسبی ست، شاید بزرگ ترین مشکل من برای شما کوچک باشد و یا بلعکس ولی این را هم میدانم هرکس اندازه ظرفیتش درد میکشد

• "هرچیز که تورا نکشد،قوی ترت میکند" من هم فعلا در حال قوی شدنم و قرار هم نیست روزی پاپس بکشم

• اعتیاد به هرگونه مواد مخدر از بدترین کارهای ممکن است و کشیدن سیگار، حشیش،تریاک و... هیچ کلاسی ندارد و جز این که به خودتان آسیب برساند ثمری ندارد!این را از کسی میشنوید که خودش درگیر این افیونی ها است.

• امروز،دوازده ظهر بازبینی تیاتر صحنه ای فرصت بیداری ست! به امید گیر ندادن های ناظرین!

• هوا بسیار سرد شده است، اگر اتومبیل دارید و در کوچه و خیابان پارکش میکنید قبل از حرکت ضرباتی بر آن بزنید تا مبادا حیوان مظلومی از سرما به زیر اتومبیل شما پناه آورده باشد و جانش به خطر بیافتد

• زنده باشید و سبز


تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به درد و دل


کد آمار