تبلیغات

ads

جملات قابل تامل

11 views
۵ام آذر ۱۳۹۵


جملات قابل تاملانسان های بزرگ : درباره عقاید حرف می زنند

 انسان های متوسط : درباره وقایع حرف می زنند

 انسان های کوچک : پشت سر دیگران حرف می زنندانسان های بزرگ : درد دیگران را دارند

انسان های متوسط : درد خودشان را دارند

انسان های کوچک : بی دردندانسان های بزرگ : عظمت دیگران را می بینند

انسان های متوسط : به دنبال عظمت خود هستند

انسان های کوچک : عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینندانسان های بزرگ : به دنبال کسب حکمت هستند

 انسان های متوسط : به دنبال کسب دانش هستند

 انسان های کوچک : به دنبال کسب پول هستندانسان های بزرگ : به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند

انسان های متوسط : پرسش هایی می پرسند  که پاسخ دارند

انسان های کوچک : می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانندانسان های بزرگ : به دنبال خلق مسئله هستند

انسان های متوسط : به دنبال حل مسئله هستند

 انسان های کوچک : مسئله ندارند!


تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به جملات قابل تامل


کد آمار