تبلیغات

ads

جاری شدن در ذهن دیگران

12 views
۲۵ام آبان ۱۳۹۵
تـنهــــا چیزی که خرجــــی ندارد


جـــاری شدن در ذهــــن دیــــگران است....پس آنگونه جاری شــــوید


که خنــده بر لبانشـــان نـــــــقش بــــبندد ...نه نـــــــفرت در دلشـــــــان
http://uupload.ir/files/nuq_photo_2016_08_04_10_55_24.jpg

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به جاری شدن در ذهن دیگران


کد آمار