تبلیغات

ads

جاری شدن در ذهن دیگران

8 views
۲۵ام آبان ۱۳۹۵
تـنهــــا چیزی که خرجــــی ندارد


جـــاری شدن در ذهــــن دیــــگران است....پس آنگونه جاری شــــوید


که خنــده بر لبانشـــان نـــــــقش بــــبندد ...نه نـــــــفرت در دلشـــــــان
http://uupload.ir/files/nuq_photo_2016_08_04_10_55_24.jpg

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به جاری شدن در ذهن دیگران


کد آمار