تبلیغات

ads

توضیحات

17 views
۲۲ام آبان ۱۳۹۵

چندیست ضعیف تر شده ام!احساس پوچی ام بیشتر شده است و برای درمان خویش دست به هرکاری میزنم!تکرار میکنم،دست به هرکاری میزنم 

"بعد از تو لای زخم هایم استخوان کردم / با هرکه میشد،هرچه میشد امتحان کردم*"

نظرات را بستم تا کسی احساس نکند مجبور به آمدن و نظر دادن است.همینطور هم شده و بازدید هایم نصف شده است.به یاد دوستی که میگفت بهتر است ادم تعداد کمی خواننده داشته باشد به شرط فهم و درک! هرچه کمتر شناخته شوم برای خودم نیز بهتر است.ممنون از کسانی که هنوز هم میخوانند

دوستانِ جانم، میخوانمتان! بیشتر از همیشه، ولی بی ابراز وجود!تمام کسانی که دنبال کرده ام و نکرده ام را چندباره میخوانم. برای کم بودن و برای خیلی ها نبودنم شرمنده ام و به امید جبران!

کاشکی اخر این سوز بهاری باشد*"

سبز باشید

*سید مهدی موسوی


تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به توضیحات


کد آمار