تبلیغات

پخش آهنگ و موزیک ویدئو در رادیو جوان و کانال ها و سایت های بزرگ و پر مخاطب تماس بگیرید : 09366000500

تشنه خون تو… فتح خون

6 views
۲ام مهر ۱۳۹۷


در میان کتابهای بسیاری که درباره ی واقعه ی عظیم کربلا نگاشته شده اند، اندک هستند کتابهایی که نویسندگانشان کوشیده اند علاوه بر ابراز شیفتگی و بیان عظمت واقعه و مظلومیت سیدالشهدا و یارانش ، نقبی به *حقیقت* ماجرا بزنند و در حد توان خود، پرده از راز بزرگ کربلا بردارند. #فتح_خون سید مرتضی آوینی از این معدود کتابهاست . 


متن کتاب ، از دو پاره کلی تشکیل شده است:

پاره اول که متن اصلی کتاب است ، به شرح و بیان وقایع و توصیف ماجراهای پیش آمده از رجب سال 60 تا محرم سال 61 هجری می پردازد; 

و پاره دوم که از زبان «راوی» روایت می شود، تحلیل و رازگشایی همان وقایع و ماجراهاست و در واقع بخش برجسته کتاب نیز همین است . 


راوی در «فتح خون» از موضع یک انسان عارف سخن می گوید که زمین را آینه آسمان می بیند و به ظواهر کفایت نمی کند و می کوشد در مخاطبه با انسان امروز، او را از پوسته واقعه عاشورا فراتر برد و چشم باطنش را باز کند، تا بتواند عمق واقعه را دریابد. 


یکی از مفاهیم مورد توجه نویسنده در این کتاب ، فرازمانی و فرامکانی بودن عاشورا و کربلاست . آوینی از «اصحاب آخرالزمانی امام عشق» سخن می گوید و از این که هر انسانی کربلایی دارد و عاشورایی . او واقعه عاشورا را نه فقط به مثابه یک اتفاق تاریخی ، که به عنوان یک حقیقت کلی می بیند که می تواند برای هر انسان و در هر زمان و مکان تکرار شود. 


#عشق نیز از مفاهیم محوری «فتح خون» است . آوینی به تأسی از عرفای بزرگ ، عشق را مدار و محور هستی می داند و امام را تجلی تام و تمام این عشق ، عشقی که عقل نیز «اگر پیوند خویش را با چشمه خورشید نبرد» آن را تصدیق می کند. در حقیقت الگوی شهید آوینی برای تفسیر و تحلیل واقعه عاشورا، همین عشق آسمانی است .


شهید آوینی بخش اعظم «فتح خون» را در محرم سال 1366 به رشته تحریر درآورد و در سالهای بعد، آن را ویرایش و تکمیل کرد. اما فصل دهم کتاب که باید به وقایع ظهر عاشورا می پرداخت ، ناتمام مانده است . گویی آوینی این فصل را در عمل و با شهادت خویش به پایان رسانده است . 


فتح خون ، در ده فصل روایت می شود: آغاز هجرت عظیم ، کوفه ، مناظره عقل و عشق ، قافله عشق در سفر تاریخ ، کربلا، ناشئة اللیل ، فصل تمییز خبیث از طیّب (اتمام حجت )، غربال دهر، سیاره رنج و تماشاگه راز. 


فتح خون

سید مرتضی آوینی

نشر واحه

134 صفحه


saap.ir/@book_room

تبلیغات

پخش آهنگ و موزیک ویدئو در رادیو جوان و کانال ها و سایت های بزرگ و پر مخاطب تماس بگیرید : 09366000500

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به تشنه خون تو… فتح خون


کد آمار