تبلیغات

ads

تشخیص بین صدای بلبرینگ کلاج و بلبرینگ گیربکس

25 views
۲۹ام آبان ۱۳۹۵

کلاج گیری کنید 


⬅️اگر صدا قطع شد, بلبرینگ شفت ورودی گیربکس ایراد دارد,


⬅️اگر صدا قطع نشد و بیشتر شد, بلبرینگ کلاج معیوب است


تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به تشخیص بین صدای بلبرینگ کلاج و بلبرینگ گیربکس


کد آمار