تبلیغات

ads

ترش …

20 views
۲۸ام آبان ۱۳۹۵
«تُرش»

مگر میشود
یکنفر بیاید
بگوید:هی،تو!
ببخشید شما!!
عاشقت شدم!
اجازه بده کنارت قهوه دم کنم.
حتمن یکجای معده اش میلنگد.
پیشنهادم
سرکه نوشیدن است
تا با روی ترش
عشق ترشی به سرش بزند.

هی،شما
نه؛همان تو!
عشق،ترش است،ترش...


جوادرمضان
بیست و هشتم آبان 95

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به ترش …


کد آمار