تبلیغات

ads

ترامپ را در سال ۵۷ در ایران ببینید!

12 views
۲۱ام آبان ۱۳۹۵


دونالد ترامپ جوان در کنار جک نیکلسون در سفری که اوایل سال ۵۷ به تهران داشتند

ترامپ به دنبال ساخت کازینویی در یکی از شهرهای شمالی بوددونالد ترامپ جوان در کنار جک نیکلسون در سفری که اوایل سال ۵۷ به تهران داشتند. ترامپ به دنبال ساخت کازینویی در یکی از شهرهای شمالی بود.


تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به ترامپ را در سال ۵۷ در ایران ببینید!


کد آمار