تبلیغات

ads

بزرگترین دارایی

16 views
۱۲ام آذر ۱۳۹۵به گمانم بزرگترین دارایی زندگی آدمیزاد ،


همین انسان های آطرافش هستند ؛

 
همین دوست هایی که برایت پیغام می گذارند.


که اعلام می کنند حواسشان به تو هست...


همین دوست ها که با دو سه خط پیغام 

نشان می دهند چقدر دلشان پی تو ، دل تو و درد توست..

 
که چقدر خوب تو را می خوانند...

 
همین دوست ها که پیگیرند که نباشی دلگیرند؛
 

همین دوست ها که دلتنگت می شوند و بی مقدمه برایت می نویسند...
 

وقت هایی دو سه خط شعر می فرستند.

 
که بدانی خودت ... وجودت ... 

خوب بودن حال و احوالت برای کسی مهم است...

 
آدمیزاد چه می شود گاهی،

 با همین دو سه خط نوشته، دو سه خط پیغام از دوستی،


حس شیرینیست که بدانی بودنت برای کسی اهمیت دارد،


 نبودن ات کسی را غمگین میکند...

 
وقت هایی هست که می فهمی حتی اگر


 دلت پُر درد است، باید بخندی و شاد باشی،


تا دوستت را غمگین نکنی...


 
خواستم بگویم که چقدر این انسانها ، برایم پُر ارزش ند...

 
 
که چقدر خوب است دارمشان...

http://i9.glitter-graphics.org/pub/1239/1239099q63xcl0cn0.gif

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به بزرگترین دارایی


کد آمار