تبلیغات

ads

برگی تازه بر تعطیلی های حوزه

14 views
۲۹ام آبان ۱۳۹۵

دیشب هر جور شده خودم  را به قم رساندم. بعد از نماز صبح نشستم و با دقت درسی را که باید ساعت 10 می دادم  مطالعه کردم. منابع جانبی را هم دیدم و کتاب و یادداشت ها در دست، محکم و استوار راهی محل تدریس شدم.

هیچکس نبود، اصلاً حوزه رسماً تعطیل بود. باورم نمی شد. رفتم سراغ کلاسم. به آرامی در را باز کردم به این امید که حداقل یک بیکاری مثل من روی صندلی نشسته باشد؛ اما دریغ! دیگر باورم شد که حوزه تعطیل است؛ برای پیاده روی اربعین.

صدا را آزاد کردم و در آن راهروی سوت و کور بلند گفتم: این است حوزه ای که در آن درس می خوانیم.

تا دلت بخواهد و میلت بکشد در آن تعطیلی بوده است و تولید می شود؛ رسمی و غیرِ رسمیِ جدی تر از آن رسمی.

در همین حوزه می گویند: غذای روح مهمتر از غذای جسم است؛ می پرسم: تعطیلی نانوائی ها بیشتر است یا حوزه؟

کانال تلگرام : 

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به برگی تازه بر تعطیلی های حوزه


کد آمار