تبلیغات

ads

بخشی از کتاب بیشعوری

18 views
۸ام آذر ۱۳۹۵


آیا بی شعور با احمق برابر است؟!


حقیقتش را که بخواهید احمق مجرم نیست ...بیمار است....

معمولاً احمق ها آگاهانه دست به حماقت نمی زنند...

خیلی از آن ها حتی فکر می کنند که خردمند و دانا هستند...نه....احمق!

احمق ها بیشتر از آن که موجب تنفر بشوند، مایه ترحمند....

بی شعور ها داستان شان با احمق ها فرق دارد.


کسی که ساعت سه صبح بوق می زند ...بی شعور است.

کسی که جلو تمام زنان مسیر می ایستد ....بی شعور است.

کسی که در خیابان باریک دوبله پارک می کند..بی شعور است.

کسی که شب تمام مسیر را نور بالا می رود... بی شعور است.

این ها بی شعورند...


حالا یا از نوع احمق بی شعور

یا از نوع پرفسور بی شعور....احمق بودن درد ندارد؛

درمان هم ندارد،

ربطی هم به شعور ندارد،

بی شعوری از جای دیگری می آید...

از خانه و مدرسه...از سرانه مطالعه....

از خود شیفتگی..از بی وجدانی..از مرکز فرهنگ فاسد..


بی شعوری واگیر دارد..

هم درد دارد و هم درمان...

مشکل ما، احمق ها نیستند

مشکل ما، هیچ وقت احمق ها نبودند

مشکل ما، بی شعور ها هستند.


یادتان باشد سواد هیچ وقت شعور نمیاره.

شعور یعنی تشخیص کار خوب از بد

شعور یعنی تشخیص کار درست از اشتباه

این شعور است که راه استفاده درست و یا غلط از علم (سواد) رو به ما میگه!

شعور رو به کسی نمیشه آموزش داد؛ 

یک انسان می بایست در درون خودش طلب شعور کند تا به آن دست پیدا کند.

بخشی از کتاب بیشعوری

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به بخشی از کتاب بیشعوری


کد آمار