تبلیغات

ads

اولین سخنرانی ترامپ پس از پیروزی: تعامل با همه ملت‌ها و پرهیز از خصومت / کاسب است.

12 views
۱۹ام آبان ۱۳۹۵

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به اولین سخنرانی ترامپ پس از پیروزی: تعامل با همه ملت‌ها و پرهیز از خصومت / کاسب است.


کد آمار