تبلیغات

ads

از رویَم !!

13 views
۲۶ام آبان ۱۳۹۵
«از رویَم»

می گریزند
و ناپدید
بزرگ و کوچک
ایستاده،
سفید؛از رویَم
مرگ دوم دریاچه ی شعر میشود
آغشته به منی
در دفتر هذیان
منظره ی عروس می گردد
که داماد را حامله کرده
اشک مرده می فرستد
نُو،از رویَم
گوگرد میسوزد
تازه،اِعمال میشود
و محاکمه مطابقه میکند
در زمین و آسمان اول.


جوادرمضان
بیست و ششم آبان 95

تبلیغات

مطالب مشابه با این مطلب

ارسال نظر به از رویَم !!


کد آمار